Våra tjänster

Applikationsutveckling och underhåll

Vi fokuserar på att leverera strategiska affärsresultat genom att hjälpa kunderna att fullt ut maximera värdet av sina applikationer, driva operativ framgång och få konkurrensfördelar. Läs mer

Förvaltning av applikationsportfölj (APM)

CGI:s APM-experter bedömer företagets applikationslandskap baserat på affärs- och teknikmål och rekommenderar att applikationerna moderniseras, byter plattform, migreras, avvecklas, konsolideras eller ersätts. Läs mer

Kvalitetssäkring och testning

Vi samarbetar med kunderna för att definiera deras specifika mål och krav på servicenivå och hanterar sedan alla aspekter av testningen med ett innovativt och beprövat tillvägagångssätt som minimerar riskerna, förbättrar prestandan och driver konkurrensfördelar. Läs mer

Applikationsmodernisering och migrering

På CGI förstår vi organisationernas behov av att maximera investeringarna i deras befintliga applikationslandskap. Vi ingår partnerskap med kunder för att omvandla deras applikationer så att de kan sänka sina ägandekostnader och uppnå affärsmålen. Läs mer

CGI Application Services Optimization Program (ASOP)

CGI ASOP säkerställer korrekt och tidig leverans av applikationstjänster för att hjälpa organisationer att driva agilitet, operativ excellens och digital transformation.

Läs mer om CGI ASOP

På CGI har vi erfarenheten och expertisen:

  • 40 års erfarenhet av applikationstjänster för storföretag och myndigheter över hela världen.

  • Ger lokala team stöd av globala resurser med en stark leveranshistorik av kvalitet och hög kundnöjdhet.

  • Flexibel, optimerad global leveransmodell med alternativ onsite, onshore, nearshore och offshore.

  • Standardiserade produktivitetsverktyg och processer.

  • Integrerad, heltäckande tjänsteprocessmodell fokuserad på affärsmål och resultat.

  • Förutsägbar, mätbar, transparent och resultatbaserad prissättningsmodell.

  • Förbättrad skalbarhet för on-/off-boarding av resurser.