18 Januari 2022

I CGIs årliga undersökning VOC ingick i år 1695 ledare och beslutsfattare från stora företag och organisationer över hela världen. Där framkommer bland annat att skandinaviska verksamheter ser miljömässig hållbarhet som en mycket viktig del i att skapa värde för kunder och andra intressenter, samtidigt som fokus är högt på att digitala initiativ ska möta kundernas förväntningar. Det sätter press på verksamheter att kunna kombinera både hållbarhet och kundupplevelse i sin digitalisering.

Bland de skandinaviska företagen uppger 72 procent att miljömässig hållbarhet i hög grad är en viktig del av deras verksamhets förmåga att skapa värde för kunder och andra intressenter. 44 procent uppger till och med att det är en mycket viktig del i att skapa värde. Det är en dubbelt så hög siffra som för europeiska företag och fyra gånger högre än nordamerikanska företag.

  • 57 procent av de globala företagen anser att miljömässig hållbarhet är viktigt och 21 procent att det är mycket viktigt
  • 62 procent av de europeiska företagen anser att miljömässig hållbarhet är viktigt och 25 procent att det är mycket viktigt
  • 44 procent av de nordamerikanska företagen anser att miljömässig hållbarhet är viktigt och 11 procent att det är mycket viktigt

”Det är glädjande att se att skandinaviska företag går i bräschen för ökad miljömedvetenhet och en högre grad av hållbarhet i sin verksamhet”, säger Sara Mårtensson, chef för CGI i södra Sverige. ”Allt mer miljömedvetna konsumenter sätter stor press på företagen att inte bara redovisa utan också aktivt arbeta för ökad hållbarhet”.

Att kunna kombinera transparens, spårbarhet, ökad hållbarhet och nya kundkrav i verksamheters digitala initiativ - genom hela den digitala värdekedjan - kommer bli allt mer avgörande framöver. Skandinaviska verksamheter ser också i mycket stor utsträckning att deras digitala initiativ ska ha som mål att möta förväntningarna från kunder och andra intressenter.

74 procent av de skandinaviska verksamheterna tycker det är en av de viktigaste prioriteringarna i år. I Skandinavien är det också den viktigaste prioriteringen för IT-avdelningar som rankar den 2,3 på en tiogradig skala där 1 är viktigast, att jämföra med 2,8 för de globala verksamheternas IT-avdelningar.

”Teknik och digitala lösningar är en förutsättning för att både kunna lösa miljömässiga utmaningar och uppfylla de allt högre kraven från konsumenter och samarbetspartner. Mitt råd är att företag prioriterar att optimera hela sin försörjningskedja som en del av digitaliseringen, så att de på ett effektivt sätt kan arbeta för att bli mer hållbara”, säger Sara Mårtensson.

För många verksamheter innebär det dock en utmaning. Att kartlägga en enda produkt kan handla om att identifiera hundratals datapunkter för råvaror, tillverkning och transporter. De verksamheter som lyckas kombinera en helt digitaliserad värdekedja som svarar mot kundernas krav på transparens och hållbarhet är de som kommer bli vinnare framöver.

Voice of our Clients bygger på djupintervjuer med ledare i beslutsfattande positioner. För mer information om de globala resultaten i CGI:s VOC, se https://www.cgi.com/en/voice-of-our-clients. För mer information om de lokala resultaten i CGI:s VOC, kontakta Robert Almqvist på robert.almqvist@cgi.com