Vi kombinerar vår djupa kunskap, ledande IT-lösningar och kompletta tjänsteerbjudanden för att hjälpa våra kunder att framgångsrikt hantera hållbarhetsmöjligheter och utmaningar.

Vi stödjer våra kunder att minska deras miljöpåverkan och energikostnader samtidigt som vi förbättrar regelefterlevnadsprogram och deras egna anställdas, medborgares och kunders välbefinnande.

 

  1. Bygga en hållbar, motståndskraftig och ändamålsenlig organisation

  2. Definiera de ämnen som är relevanta för dig och dina intressenter

  3. Tillämpa principer för hållbarhetsmätning

  4. Definiera cirkulär ekonomi och resurseffektivitet

  5. Hantera socialt ansvar och risker

"We remain passionately committed to the idea that what we achieve in the midst of this accelerated digital transition must benefit all people, and chart a path to a more inclusive and sustainable world." 

George D. Schindler, President and CEO

Close up view of a green leaf

Strategi & verksamhetsarkitektur

Vi kan hjälpa er med att utmana era strategier, utveckla er verksamhetsmodell och stärka lojaliteten hos kunder och medarbetare. Vi kan också stödja i uppbyggnaden av ert interna ekosystem.

Ekonomi- och nyckeltalsuppföljning

Uppföljning av företagets och medarbetarnas välmående där: Vi vägleder er genom verksamhetsutvärdering utifrån era hållbarhetsinvesteringar. Oavsett om målet är ökad återanvändning eller

Samhällsansvar

Vi nyttjar expertiskunnande för förändringsarbetet, ledarskap och verksamhetsoptimering för att åstadkomma maximal påverkan i er integration av hållbarhetsinitiativ samt öka förändringsförmågan genom att involvera era anställda och andra intressenter. .

Sourcing & Supplay Chain

Med expertis vägleder vi er att skapa hållbara värdekedjor från leverantör till slutkund. Vi uppnår detta genom att analysera miljöavtryck, livscykelanalyser, bättre prognoser för mindre avfall, system- och processtöd för minskning av transporter samt upprättande av uppförandekod gentemot leverantörer. 

Hantering av verksamhetstekniker

Vi hjälper dig att etablera en hållbar vision för att skapa framtida hållbara IT-förmågor som är i linje med era verksamhetsmål, er IT-strategi & hålbarhetsmål samt att etablera förmågor & metoder för uppföljning och efterlevnad. Vi tar också hänsyn till miljömässiga och sociala konsekvenser som dessa tekniker kan komma att utsättas för i framtiden

cgi erbjudande sustainability and esg

sustainability

Sustainability advisory

Vi på CGI kommer kan hjälpa dig att skapa en tydlig hållbarhetsstrategi som överensstämmer med din organisations vision, värderingar, människor och processer.

 

Ladda ner broschyren

navigating to net zero