Som ESG-koordinator är huvudansvaret att fungera som en kontaktpunkt i affärsenheten när det gäller ESG-frågor samt att samordna ESG-arbetet inom affärsenhet West & South.