Som CSR-koordinator är huvudansvaret att fungera som en kontaktpunkt i affärsenheten när det gäller CSR-frågor samt att samordna CSR-arbetet inom affärsenheten Göteborg och Central.