Media center

No events are planned at this time.

Past events

26 May 2021

Use AI to address challenges in manufacturing How can Artificial Intelligence (AI) be used as a tool to address challenges in manufacturing? There is a lot of talk about digitalization, automation, Industry 4.0, sustainability and AI, but how can we...

21 april 2021

Som aktör inom e-handel måste du agera proaktivt E-handeln växer i alla produktkategorier till nya, höga nivåer. Samtidigt är det marknadsplatser som tar en allt större del av e-handeln, både inom B2C och B2B. Amazon har etablerat sig i Sverige...

21 April 2021

Welcome to a webinar based on CGI's unique cloud adoption framework Plan. Build. Run. Cloud usage on enterprise level is growing rapidly and for good reason. With the flexibility and scalability offered by cloud, businesses and organizations can harness new...

26 mars 2021

Bemöt retailkonsumentens krav på hållbarhet Intresset för hållbarhetsfrågor bland konsumenter har inte gått ned, utan upp under covidpandemin. Nu är det än viktigare för företag att visa att man tar ansvar för hållbarhetsfrågan, särskilt de gröna frågorna som till exempel...

24 mars 2021

Kraven som ställs på HR vid fortsatt distansarbete Bra verktyg är värdefulla i det löpande arbetet med att stödja och utveckla sina medarbetare. När distansarbete blir alltmer vanligt ställs nya krav för att leda, coacha och stötta personalen. Vid vårt...

16 mars 2021

Utmaningar och essentiella verktyg för framtidens Core HR Under 2020 blev många av oss tvungna att blixtsnabbt hitta nya sätt att arbeta på. Hur långt man hunnit med sin digitalisering sattes på sin spets och utmanar oss också inför framtiden...