Tre medarbetare pratar på mässa

Kan vi tala om ”Elefanten i rummet”?

  • Måste alla medarbetare vara människor?
  • Är vården robust nog för kris och krig?
  • Gör vi rätt som vi gör idag?

Elefanten i rummet går inte obemärkt förbi även om vi ignorerar den så mycket vi kan. Läs mer om hur vi möter dessa elefanter tillsammans med er.

Vi hjälper dig att ta digitaliseringen från möjlighet till verklighet. Som skiktet emellan konsult- och produktbolagen säkerställer vi den digitala transformationen inte stannar med att implementera ännu ett nytt system.

Boka ett rådgivande möte

Träffa våra e-hälsa experter på Vitalis (i ett avskilt mötesrum) för att diskutera era utmaningar och nästa steg. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

 

Boka ett möte

 

Vi bjuder dig

Vi bjuder på inträdet till utställningen (ordinarie pris 495 SEK ex moms). Registrera dig via vår länk och få en kostnadsfri utställningsbiljett. 

 

Registrera dig  

Mingla med oss

Tisdag 14 maj, kl 17.00, monter B09:03

Varmt välkommen till vårt kvällsmingel i vår monter!

Vi bjuder på förfriskningar, tilltugg, ljuv musik och sköna samtal med våra representanter.

 

Andra aktiviteter i vår monter under hela mässan

  • Quiz med fina priser
  • Dryck och popcorn
  • Trevliga, intressanta och utmanande samtal 
Upplev vår monter på Vitalis

 

Kliniskt stöd

Vi erbjuder högfunktionella kliniska lösningar och stöttar i vårdbeslut med egen klinisk kompetens och beprövade och pålitliga metoder.

Effektivisering

Genom att se värdet av information och använda data som verktyg för att sammanställa information, se mönster och dra slutsatser, effektiviserar vi på riktigt.

Säkra lösningar

Prioritera informationssäkerhet och därigenom patientsäkerhet, genom robusta och säkra lösningar som möter dessa utmaningar.

NATO:s Resilienskrav - Hur bidrar Sverige - Vad krävs av Sverige | Tisdag, 14 maj, kl. 11.30

11.30-12.00, sal F5 | NATO har identifierat sju grundläggande civila förmågor (Baseline Requirements for National Resilience) som ska bidra till att upprätthålla alliansens kollektiva försvarsförmåga, Hur bidrar Sverige till den samlade resiliensen? Hur hanterar vi förmåga kring Massskade utfall. Vilka övriga krav ställer NATO? Hur kan dessa bidra till utveckling av Robust samhälle?
Läs mer

Torsten Bernström

Kan ML förutspå digitala No-shows? | Onsdag, 15 maj, kl. 9.30

9.30-10.00, sal F6 | Presentation av mastersarbete som skrevs under masterutbildningen i Hälsoinformatik på Karolinska Institutet och Stockholms universitet våren 2023. Studiens fokus ligger på tillämpningen av maskininlärning (ML) för att förutsäga uteblivna besök, även kallad "No-shows", inom digital psykoterapi. Målet med studien var att identifiera den bäst lämpade ML-modellen för denna prognos, samt att få en djupare förståelse för de faktorer som har störst påverkan på No-shows i den digitala vårdmiljön. Studiens resultat indikerar att ML kan vara framgångsrikt för att förutsäga No-shows inom digital psykoterapi och för att identifiera underliggande faktorer som bidrar till dessa uteblivna besök. Det framgår att ML utgör ett relevant och effektivt verktyg för att minska förekomsten av No-shows och förbättra patienternas behandlingsföljsamhet inom digital psykoterapi.
Läs mer

Helén Han

 

Är det dags för ett SWAT team i vårdens digitaliseringsutveckling | Onsdag, 15 maj, kl. 9.30

9.30-11.00, sal R17/18 | Workshop: I Wikipedia beskrivs SWAT (special weapons and tactics) team som specialtränade poliser som kallas in när farliga situationer uppstår som inte den vanliga polisen klarar av. Medlemmarna besitter olika specialkunskaper såsom prickskytte, förhandlingsteknik osv. Kan den här metaforen överföras till Vård- och omsorgens svåra situationer? Välkommen till en workshop där vi tillsammans funderar på framtidens utmaningar och teamens betydelse för träffsäkerheten av utvecklingsarbetet!
För att delta i denna session måste du boka plats.

Marie Hellholm, Jonas Boström

Sammanhållen vård och omsorgsdokumentation i praktiken - var börjar vi? | Torsdag, 16 maj, kl. 10.30

10.30-12.00, sal R17/18 | Workshop: Den 1 januari 2023 trädde lagen “Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation” (SVOD) i kraft Lagens primära syfte är att öka, förbättra och förenkla informationsdelning mellan vårdgivare och omsorgsgivare. Det kan ge en förbättrad vård och omsorg för den enskilde patienten på alla vårdnivåer. Möjligheten att enklare kunna dela och ta del av information är precis det som har efterfrågats inom verksamheterna i många år. Men när det kommer till implementeringen av lagstiftningen kommer verksamheterna att hamna inför ett stort antal frågeställningar som behöver besvaras innan det är möjligt att dela och ta del av information på det sättet som lagstiftningen möjliggör. I workshopform får deltagarna, efter en inledande kort föreläsning, ta sig ann några av de svåra frågeställningar som varje vård och omsorgsgivare behöver ta ställning till innan de är beredda att börja dela och ta del av information i ett system för SVOD.
För att delta i denna session måste du boka plats.

Karin Svenningsson, Marie Hellholm

Sluta snacka och börja dra nytta av allt som redan finns! | Torsdag, 16 maj, kl. 13.00

13.00-14.30, sal F-Expo | Panelsamtal: Är svensk sjukvård unik i världen? Runt om i världen inom sjukvården pågår en satsning på digitalisering och förbättring av patientflöden för att möta den utmaning vi står mitt i – Svensk sjukvårds förbättringshastighet möter inte upp. Varför - vad kan vi göra nu?
Läs mer

Anders Ekholm, Folke Rydén, Magnus Lord, Sofi Elving, Lena Lundh

Vitalis logo