Läkare lyssnar på ett barns hjärta med stetoskop

Finns det elefanter hos dig?

Vi kämpar med brist på personal, rädslan för att en robot skulle ge vård utan att människor är inblandade samt samarbetet mellan offentlig sektor och teknikföretag. Men det finns en lösning – ett modernt partnerskap med omvärlden och användning av teknik för att stödja rutinuppgifter och diagnoser.

Vi tror att teknik kan vara till stor hjälp, men det är också viktigt att bevara det mänskliga elementet i vår vårdgivning. Vi förespråkar en hybridmetod som kombinerar teknik med fysisk vård för att uppnå bästa resultat.

Och vi behöver också ta itu med de uppenbara problemen i vår bransch som sällan diskuteras öppet: "Elefanten i rummet". Låt oss gemensamt arbeta för att tackla dessa utmaningar och skapa en framtid med en modern, teknikbaserad och ändå medmänsklig hälso- och sjukvård.

Att prata om behovet av mer personal, digitaliseringen eller användningen av ny teknik är inte lätt. Vi har identifierat fyra (av många) elefanter som är finns bland oss dagligen.

Behöver vi bara fler händer till vård och omsorg?

Nej, vi behöver också att det händer, att systemen är koordinerade, används av hela organisationen och ersätter något gammalt! Vården och omsorgen brister i förmågan att ta idéerna från ax till limpa och behöver utveckla ett modernare partnerskap med omvärlden.

Måste alla medarbetare vara människor?

Att välfärdssektorn lider av resursbrist har vi vetat i många år och siffror visor att vi inte kommer att kunna upprätthålla bemanningsnivåerna som man har idag. Hälso- och sjukvården och omsorgen måste hitta nya sätt att jobba.

Ska jag låta data styra mig?

Ja, vi bör använda data som verktyg för att sammanställa information och dra slutsatser. Vi kan då nyttja potentialen att se helheter och planera våra resurser på mest effektiva sätt. Vi ska låta datorerna stötta vården i beslutsfattandet utan att ta över.

När ska vi rusta oss för kris?

Sverige behöver rusta sig för kris och krig och ha en förståelse för vad som krävs i ett krisläge. Det kräver att vi agerar nu och bygger tillräcklig fungerande verksamhet i fredstid för att vara uthålliga i händelse av långvarig kris.