Vänlig barnläkare roar sin patient

Finns det elefanter hos dig?

Vård och omsorg kämpar med obemannade arbetspass samtidigt som det finns en rädsla både för att en robot ska ta över jobbet och att yrkeskompetensen ska urholkas. Regeringen, SKR, debattörer, bloggare med flera uttalar att det är just med digitalisering som vi ska möta den demografiska utmaningen. Men hur ska det faktiskt gå till?

Här lägger man ofta på luren… Elefanten är med i rummet.

Vi tror att teknik kan vara till stor hjälp, men det är också viktigt att bevara det mänskliga perspektivet. Vi förespråkar en hybridmetod som kombinerar teknik med fysiskt omhändertagande för att uppnå bästa resultat.

Att prata om behovet av mer personal, digitaliseringen eller användningen av ny teknik är inte lätt. Det är tre (av många) elefanter som finns mitt ibland oss.

Måste alla medarbetare vara människor?

I en tid då välfärdssektorn lider av en akut resursbrist, står det klart att vi inte kan fortsätta som förut. Vi måste fråga oss – är det endast människor som kan fylla dessa roller, eller finns det utrymme för avancerad teknik att bistå, komplettera och i vissa fall, transformera sättet vi levererar vård på?

Genom att integrera avancerade tekniska lösningar i kliniska arbetsflöden, erbjuder vi inte bara en effektiviserad process utan även en möjlighet att frigöra vårdpersonalens tid till mer patientcentrerad vård. Är detta en ersättning för mänsklig kompetens? Absolut inte. Det är snarare en utvidgning av våra befintliga resurser, där tekniken agerar som en katalysator för kvalitet och tillgänglighet inom vården.

Det är dags att ompröva den rollen teknik kan spela i vård och omsorg. Är det endast människor som kan fylla dessa roller? Våra lösningar visar att tekniken inte ersätter mänsklig kompetens, utan kompletterar, förstärker och stödjer den. Genom att använda kliniska stöd som Smart kardiologi och Medicinsk bild kan vi samla all data i form av diagnostik och behandling på ett ställe. Resultatet blir förenklade arbetsflöden och höjd vårdkvalitet. Vården är komplex, men den behöver inte vara komplicerad. Våra kliniska stöd erbjuder en väg framåt, där teknik och mänsklig omsorg går hand i hand för att skapa en mer effektiv och tillgänglig vård och omsorg.

Gör vi rätt som vi gör idag?

Förvisso har vi kommit långt med digitaliseringen. Fler än hälften av alla regioner jobbar med att implementera nya vårdinformationssystem. Kommunerna inför läkemedelspåminnare, digital nattillsyn, digitala lås med mera. Ja, man digitaliserar genom att köpa fler prylar och nya system, men den digitala transformationen är långt ifrån genomförd. Det är först då som vi ser på organisationen, uppdraget, arbetssättet, ”kunderna” och medarbetarnas kapacitet utifrån ett helt nytt perspektiv. Kanske ett elefantperspektiv?

Vi måste också börja se värdet av information och använda data som verktyg för att sammanställa information, se mönster och dra slutsatser. Vi kan då nyttja potentialen att se helheter och planera våra resurser på mest effektiva sätt. Vi ska låta AI stötta vården och omsorgen både i beslutsfattandet och minimering av administrativa uppgifter, utan att tappa kontrollen.

Vården och omsorgen brister i förmågan att ta idéerna från ax till limpa och behöver utveckla ett modernare partnerskap med omvärlden. Vi måste ta oss ur pilot- och testträsket och verkligen ta hjälp av de tekniska möjligheterna.

 

Är vården robust nog för kris och krig?

Sverige behöver ha en förståelse för vad som krävs i ett krisläge och rustas för både kris och krig. Det kräver att vi agerar nu (även om det känns jobbigt) och bygger en tillräckligt robust och fungerande verksamhet i fredstid för att vara uthålliga i händelse av långvarig kris.

Inom vård och omsorg behandlas mängder av känslig information via telefonsamtal, fax eller vanliga brev idag och många verksamheter utmanas med att kunna hantera fler typer av e-legitimationer. Samtidigt ökar mängden avancerade cybersäkerhetshot vilket gör det viktigt för alla typer av verksamheter att tänka igenom hur de vill skydda sin data och hantera inloggning i sina tjänster. Därutöver behövs både processer och kompetens skapas för att hantera detta både långsiktigt och säkert.

Vi vet att detta är ett mycket viktigt område som inte enbart går att testa sig fram. Vårdens system och processer måste vara ännu mer robusta. Vi har smarta lösningar för en robustare vård, e-ID som säkrar elektronisk identifiering, underskrift och inloggning med betrodda metoder som bygger på en fysisk grundidentifiering och SDK som säkrar kommunikationen av känsliga uppgifter mellan olika offentliga organisationers verksamheter för att kunna ge ett effektivt stöd där individen står i centrum. Tillsammans med hjälp av vår expertkompetens inom cybersäkerhet och informationssäkerhet, tillsammans med våra smarta lösningar e-ID kan vi säkra om en robust vård utan att testa oss fram och hoppas på det bästa.

  

CGI medarbetar i mässmonter

Vi ses väl på Vitalis 2024?

Den 14-16 maj finns vi på Svenska Mässan i Göteborg, Monter B09:03.

Tillsammans möter vi ”Elefanten i rummet”. Kliniskt. Effektivt. Säkert.

Vi bjuder dessutom på inträdet till mässan. Ses där.

Vill du veta mer?