Bild på Anna Angenete

Anna Angenete

Senior konsult, e-hälsa

Under ett valår som detta är det enklare än annars för sjukvården att få ”nya” pengar till mer personal. Ingen politiker vill att det ska finnas vårdköer när deras eget mandat står på spel, och köer botas traditionellt sett med mer personal. Problemet är att det inte finns mer personal, i alla fall inte som vill jobba med de förutsättningar som råder i vården idag. Därför kommer sannolikt riktade pengar för att anställa fler inte få avsedd effekt. 

SKR har i många år rapporterat om hur många personer som välfärden behöver anställa om ingenting förändras – alltså om vi fortsätter att arbeta så som vi gör idag. Det är enligt SKR ungefär en halv miljon personer (472 000, fler än hela Malmö) som behövs i välfärden, pensionsavgångar inräknade, under åren 2019–2029. Det handlar alltså om ett rekryteringsbehov på närmare 50 000 personer per år. MEN antalet personer i arbetsför ålder ökar endast med 31 000 personer per år, och notera att dessa ska täcka hela arbetsmarknadens ökade behov av arbetskraft. 

Måste alla medarbetare i vården vara människor?

Om välfärden ska fungera på samma sätt som idag behöver alltså alla som tillkommer i arbetsför ålder plus ytterligare cirka 20 000 personer arbeta i välfärden. Det går inte ihop! 

Vi måste följaktligen börja agera på de förutsättningar vi har idag och även våga tänka utanför boxen: Måste alla medarbetare i vården vara människor? Visst behövs mer personal till vården, men det löser långt ifrån hela problemet. Vi behöver också satsa på andra typer av resurser, inte minst sådana som ser till att befintlig personal används effektivare. Vi behöver alltså inte bara fler händer – vi behöver också att det händer. 

Vi behöver alltså inte bara fler händer – vi behöver också att det händer. 

Sjukvården behöver ta krafttag för att skapa ett hållbart arbetsliv. De som arbetar i sjukvården behöver vilja och orka stanna kvar, och de behöver orka och vilja arbeta längre än till 65 år. 

I klartext betyder det att vården även behöver arbeta mer med verksamhetsutveckling och digitalisering. Man behöver digitalisera på riktigt. Alltså byta ut gamla system och föra in nya, användarvänliga system för att bland annat kunna använda patientens egen kunskap och samlade mätvärden digitalt – inte samla in dessa vid ett traditionellt besök. Man behöver också hushålla väl med den mänskliga arbetskraften och använda AI och robotar (RPA) för enahanda, upprepande, granskande uppgifter. Inom vården behöver man arbeta smartare – inte springa snabbare och arbeta hårdare. 

Kan jag låta data styra mig?

Kan jag låta data styra mig? För att kunna arbeta proaktivt, strategiskt och insiktsdrivet behöver man använda den data som redan finns i skattgömman och lägga till den data som behövs. Inte mäta på det som går att mäta utan mäta det vi behöver mäta på! 

De politiker som förstår de här frågorna på riktigt och har förmåga att driva dem framåt tror jag har störst mandat att klara sig över valåret.  

Vill du veta mer om hur CGI kan hjälpa dig med din digitalisering inom hälso- och sjukvården?

About this author

Bild på Anna Angenete

Anna Angenete

Senior konsult, e-hälsa

Anna Angenete är senior konsult inom hälso- och sjukvård. Hennes expertområden är verksamhetsutveckling, strategi och ledning och hon har med sin bakgrund som specialistsjuksköterska närmare 20 års erfarenhet av att framgångsrikt leverera värde till såväl privata som offentliga vårdgivare. Anna har ett starkt engagemang för ...