CGI har en unik och stark position för att hjälpa kunder att stärka sitt integritetsskydd. Vår expertis i hanteringen av komplexa projekt och tekniker bidrar till våra kunders prioriteringar när det gäller efterlevnad av integritetskrav och gör det möjligt för oss att tillhandahålla innovativa tjänster för att stödja kundernas prioriteringar.  

Utforska våra bindande företagsbestämmelser