Insights you can act on

CGI är ett av världens största konsultföretag inom IT- och affärsverksamhet. Vi levererar kompletta, skalbara och hållbara IT- och affärstjänster som utformas globalt och levereras lokalt. CGI - Insights you can act on. 

Förändring på riktigt

Visste du att vår eID-tjänst förmedlar 215 miljoner digitala inloggningar per år? I filmen hittar du mer om detta och andra spännande fakta om hur vi på CGI skapar värde för samhället. CGI – Insights you can act on.

Hållbarhet

Husfasad med grönskande växter

ESG, vilket står för Environment, Social responsibility & Governance är en del av kärnan av vem vi är. Vårt mål är att vara ett omsorgsfullt och ansvarstagande företag som hjälper kunder att möta utmaningar och möjligheter med en hållbar utveckling. Läs mer

Den snabba tekniska utvecklingen ökar ständigt medborgarnas och kundernas förväntningar på vilka tjänster och vilken service myndigheter och företag ska kunna leverera. CGI är ett av världens största företag när det handlar om att skapa effektiva och innovativa lösningar som hjälper våra kunder.

Vi lyssnar

På CGI arbetar vi med våra kunders mest strategiska processer och funktioner. Tillsammans tar vi fram de lösningar som hjälper kunderna att utveckla och förbättra den teknik som är avgörande för deras verksamhet. För att göra det framgångsrikt krävs att man har en förmåga att lyssna på kunderna, och att förstår deras villkor och förutsättningar.

Förutom att genomföra täta utvärderingar av arbetet tillsammans med kunderna, genomför CGI årligen djupintervjuer med närmare 1 500 kunder. Där kartlägger vi kundernas utmaningar och möjligheter, så att vi tillsammans och agilt kan utveckla lösningar som hanterar nya krav och exploaterar nya möjligheter.

Vi är innovativa

Att skapa framgångsrika digitala strategier handlar om människor och kultur lika mycket som teknik. Därför är grunden i vårt innovationsarbete närheten till våra kunder. Våra experter har förutsättningarna de behöver för att förstå kundernas förutsättningar och för att kunna vara de vägledare som kunderna vänder sig till och litar på.

Vårt arbete med den digitala transformationen ute hos kunderna stöds också genom ett antal interna projekt och program som våra kompetens- och innovationscenters, vårt ICE-program (Innovate, Collaborate, Evolve), vårt nätverk av partners och utvecklingen av våra egna lösningar.

Vi leder

Genom en kombination av förståelse för villkoren och utmaningarna inom en rad branscher och områden kan vi applicera vårt djupt tekniska kunnande och vår innovationsförmåga för att hjälpa våra kunder navigera genom komplexiteten när det gäller digitalisering: både när det gäller människor, processer och teknik.

Vi levererar

Baserat på vår grundläggande plattform CGI Management Platform som styr alla våra processer, genomför vi projekt och hanterar kundernas utmaningar i en rad länder, branscher och verksamheter. Vi levererar kundernas projekt i tid och enligt budget.

Vi har rådgivningen som hjälper kunderna att välja väg, infrastrukturen för att kunna hantera även de största outsourcinguppdragen och en stor portfölj med egenutvecklade applikationer som hjälper kunderna öka tempot i den digitala transformationen.

Snabbfakta om CGI

  • CGI grundades 1976, ta del av vår historia.

  • I Sverige finns vi på 30 olika platser

  • Vi är 90 000 medarbetare över hela världen. 

  • Vi arbetar med lokal närvaro och global kapacitet med olika kompetenscenter på fyra kontinenter.

  • Vår arbetsmetodik är certifierad enligt ISO-9001, vilket innebär vi levererar i tid och enligt budget.

  • Vår kunskap om olika branscher, vårt breda tjänsteutbud och erfarenhet är den bas vi bygger på för att skapa framgång åt våra kunder.

Kort om oss

CGI grundades 1976 och är ett av världens största konsultföretag inom IT- och affärsverksamhet.

Vi drivs av insikter och är fokuserade på att hjälpa företag och organisationer att öka avkastningen på sina investeringar.

Vi arbetar inom 21 branscher och från över 400 platser runt om i världen, där vi levererar kompletta, skalbara och hållbara IT- och affärstjänster som utformas globalt och levereras lokalt.

CGI - Insights you can act on.

Huvudkontor i Sverige

CGI Sverige AB, 164 98 STOCKHOLM

Besöksadress: Englundavägen 7, Solna

Faktureringsadress: CGI Sverige AB, Skanningsenheten, C8995190 83 Rosersberg

Telefon: +46 (0)8 670 20 00

Dataskyddsombud CGI Sverige AB 

Catarina Sandberg, 0705-26 63 85 och dpo.se@cgi.com

Övrig info

Organisationsnummer: 556337-2191

Styrelsens säte: Stockholm

VAT: SE556337219101

BG: 5298-0760