En grundpelare som både bygger och präglar hela CGI verksamhet är vår unika ägarskapskultur. Den förstås enklast genom att beskriva den som ett tvåsidigt mynt där den ena delen utgör vår ägarmentalitet, och den andra möjligheten för våra medarbetare att faktiskt investera i företaget. Våra medarbetare utgör den näst största gruppen av individuella aktieägare, vilket innebär att var och en av oss spelar en betydande roll i att forma företagets framtid.

Vår ägarmentalitet handlar om det tankesätt, den attityd eller den inställning som genomsyrar allt vi gör. Vi brukar förklara begreppet genom analogin "man tvättar aldrig en hyrbil". På samma sätt som personer tar hand om det de äger, exempelvis genom att tvätta sin egen bil, tar vi tillsammans hand om företaget. Våra medarbetare har ett viktigt inflytande genom möjligheterna att vara med och forma dagliga lösningar tillsammans med våra kunder, delta i vår årliga strategiska planeringsprocess samt genom att hjälpa till att forma vår kultur. Vi har talat med Leif Alama, Senior Vice President & BU Leader SE Stockholm & Central.

Möjligheten att bli aktieägare är en stor del av vår verksamhet, men det är absolut inget krav, säger Leif. Däremot upplever jag att vårt arbete präglas av ägarskapskulturen, en kultur där vi tillsammans tar hand om och vill bygga företaget. På samma sätt som man kanske målar om fasaden på sitt hus som börjat bli slitet eller ordnar fint i rabatten när våren tittar fram, tar vi hand om vår verksamhet. Ägarskapskulturen för även med sig en känsla av tillhörighet, vilket är fantastiskt utifrån ett perspektiv av gemenskap på arbetsplatsen.

Vi tror att ägarmentaliteten är avgörande för att skapa en stark och sammanhållen organisation där alla känner sig delaktiga och motiverade att göra sitt bästa. Genom att ta ansvar för framgångar och utmaningar tror vi att vi tillsammans kan bygga en framtid som vi alla är stolta över. Ett tecken på det här ansvaret är att omkring 85 procent av alla våra medlemmar är aktieägare som har investerat i företaget.

När du börjar arbeta här får du möjlighet att bli aktieägare från första dagen, säger Leif. CGI matchar alltid den summa som medlemmar väljer att investera, upp till tre procent av lönen. Som aktieägare tar du del av företagets framgång, och du vinner på att hjälpa andra, då alla vinner på att alla trivs och gör ett bra arbete. Det handlar om personligt ansvarstagande för både framgångar och misslyckanden, självmotivation och en vilja att lära och växa.

Möjligheten att investera gynnar både våra medarbetares och CGI framtid. Men det är återigen viktigt att betona att ägarskapskulturen inte enbart handlar om att äga aktier utan även utgör grunden för hur vi ser på våra roller och dagliga uppgifter. Vår unika ägarskapskultur innebär att vi tillsammans, som delägare, tar initiativ för att identifiera problem och komma fram till lösningar. På så sätt bidrar vi till framgång på både individ- och företagsnivå.
Låt oss som delägare omvandla verklig insikt till handling – tillsammans!
 


 

Skapa din karriär med CGI!

Läs mer här