Globala insikter 

På CGI träffar vi årligen över 1400 företagsledare och IT-chefer för att lyssna på deras perspektiv på trender som påverkar deras verksamhet och affärs- och IT-prioriteringar, kostnader och investeringsplaner. Våra experter analyserar och sammanställer insikterna fördelade på ett antal branscher som bland annat bank och finans, försvar, hälsa, myndigheter och offentlig verksamhet, retail samt transport- och tillverkningsindustrin. Resultatet samlas i CGI Voice of Our Clients.

Tjänster för hela värdekedjan

På CGI har vi djup förståelse för de globala utmaningar som leverantörer av kommunikationstjänster möter. Detta kombinerat med våra starka lokala relationer, bygger framgång.

Vi hjälper kunder att dra nytta av de framväxande nya teknologierna som blockchain, robotisering och artificiell intelligens för att framtidssäkra verksamheten.

Samtidigt har vi lång erfarenhet av att modernisera de äldre miljöerna till en fungerande helhet.

Visste du att...

  • Sex av de tio största kommunikationsleverantörerna globalt använder CGI:s tjänster.

  • Vi levererar och ger support till två maskin-till-maskin (M2M) och Internet of Things (IoT) plattformar till stora IoT-leverantörer.

  • Vi samarbetar med flertalet stora kommunikationstjänsteleverantörer med konvergerande rating, lösningar och tjänster för fakturering och orderhantering.