Hur ska vi få jordens resurser att räcka till en växande befolkning? Det är en av ödesfrågorna som många forskare arbetar med. Nu tar European Space Agency (ESA) ett radikalt grepp på frågan och bygger upp en detaljerad digital tvilling av jorden för att bättre förstå hur global livsmedelshantering fungerar. Syftet är att skapa bättre och robustare processer för hantering och distribution av livsmedel. CGI får förtroendet att bygga upp en prototyp av den digitala tvillingen.

ESA:s digitala tvilling kommer att vara en dynamisk och detaljerad rekonstruktion jorden inklusive alla de komplexa processer som sker inom livsmedelshanteringen. Tanken är att den ska stödja vetenskapligt beslutsfattande på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Tvillingen kommer att kunna förutse och simulera processer på ett mycket avancerat sätt för att hitta lösningar på de miljöproblem som planeten står inför. Exempelvis kommer den att undersöka hur man kan förbättra rutinövervakning av grödor med hänsyn till säsongsvariationer, utveckla policys för hur man hanterar brist på grödor på grund av felskörder och ge stöd för långsiktig policyutveckling när det gäller att skapa stabilare livsmedelskedjor.

”Projektet är banbrytande och viktigt av flera skäl. Vi kommer nu att kunna ta klivet från att bara övervaka till att faktiskt förutsäga framtida händelser och därmed kunna fatta bättre beslut" - säger Robert Ylitalo, Vice President, CGI Sverige.

CGI kommer att ta fram prototypen till tvillingen med hjälp av bland annat AI, artificiell intelligens. En komplex modell kommer att byggas upp som ska samla in och analysera en mycket stor mängd data från många olika håll, allt från socioekonomiska till rent fysiska mätningar. Modellen ska sedan visa vilka kraftfulla analyser som kan utföras och hur de kan användas för att komma tillrätta med den här sortens stora, globala utmaningar. Prototypen ska utvecklas som ett samarbete mellan näringslivet och akademierna, där bland annat Oxford University Innovation och forskningsbolagen Trillium och IIASA ingår. En bred intressegrupp av forskare och användare kommer dessutom att stödja prototypen med sin kompetens för att se till att den ständigt är uppdaterad.

”Projektet är banbrytande och viktigt av flera skäl. Vi kommer nu att kunna ta klivet från att bara övervaka till att faktiskt förutsäga framtida händelser och därmed kunna fatta bättre beslut. Vi kommer också att kunna allokera resurser betydligt bättre så att vi sätter in rätt åtgärder vid rätt tillfälle på rätt plats, något som är oerhört viktigt när varje timme och krona räknas. Dessutom får vi tillgång till en mängd relevant och neutral information i tider när information tenderar att bli politiska slagträn åt olika håll”, säger Robert Ylitalo, Vice President, CGI Sverige.

''Projektet kopplar ihop olika analysmöjligheter för att förbättra informationen till beslutsfattare inom områden som livsmedelssäkerhet, skydd av ekosystem och biologisk mångfald så att resursutnyttjandet inom ramen för European Green Deal kan förbättras. Detta är ett extremt utmanande men mycket viktigt projekt”, säger Gordon Campbell på ESA.


CGI har levererat komplexa, uppdragskritiska mjukvarusystem för satellitnavigering, kommunikation och drift till rymdaktiverade applikationer till kunder i hela Europa, Asien och Nordamerika i över 40 år.