Molnleverantör med gott omdöme

Digitaliseringen sker snabbt och knappt någon större verksamhet kan idag klara sig utan molntjänster. Att beställa IT som tjänst gör det möjligt att hänga med i den snabba IT-utvecklingen samtidigt som man kan frigöra stora resurser för att spara kostnader, vässa sin servicegrad eller öka sin konkurrenskraft.

Men outsourcing är inte någon enkel process. Lösningen måste passa verksamhetsstrategin, vara optimerad vad gäller pris i relation till prestanda och bygga på långsiktig hållbarhet. Det kan exempelvis handla om att man inte bygger in kunden i en teknisk skuld som kan vara svår att ta sig ur. Många företag och myndigheter hanterar också sekretessbelagda uppgifter och behöver vara fullständigt säkra på hur informationen lagras och hur ansvarsfrågorna ser ut. Det är mycket som ska fungera och eftersom beroendeförhållandet mellan partnerna ofta är ojämnt, finns behovet av en molnleverantör som inte bara har spjutspetskunskap, utan också gott omdöme.

Vårt erbjudande inom molntjänster

Cloud Native mjukvaruutveckling 

Tillsammans bygger vi affärsdrivna molntjänster. Med hjälp av DevOps-metoder och molnteknologi bygger vi kostnadseffektivt en överlägsen användarupplevelse. Med vårt design sprint-koncept förkortar vi vägen till värde.

Migration

Säkerställ en trygg migrering till molnleverans. Vi använder CGI:s ramverk APMF för att säkerställa att vi tar hänsyn till alla beroenden och väljer den bästa migreringsmetoden för varje applikation. Vi använder CGI:s metod för DevSecOps - ASOP.

Modernization solutions

Modernisera ditt företags IT-infrastruktur. Bygg, testa, produktionssätt och hantera applikationer med snabbhet, kvalitet och kontroll. Med vår hjälp kan du transformera och modernisera dina applikationer så att din IT-strategi stöttar dina affärsmål. Läs mer om vår tjänst CPasS.

Optimering & automation

CGI:s metod är att hela tiden arbeta för att optimera och automatisera vår leverans. Det ger dig som kund snabbare handläggningstider och en stabilare upplevelse. Vi har tiotusentals script för att skapa en äkta no-ops miljö. Vi använder AI och ML från service desk till serverhantering.

Rådgivningstjänster

I den planerande fasen hjälper vi till med avancerad rådgivning inom compliance, säkerhet och arkitektur. Vi har ramverk för att hantera branscher med hårda krav som till exempel offentlig sektor, bank och finans och utilities.

Driftstjänster

Oavsett hur stora eller små dina tjänster och applikationer är hjälper vi dig att hantera dem praktiskt. Det omfattar applikationsdrift, serverdrift, containerdrift och drift av själva molnplattformen. Våra driftstjänster hjälper dig att skapa trygghet, säkerhet och att hantera kostnader.

Kapacitetstjänster

Vi levererar privata molntjänster från CGI:s egna datacenter. Vi erbjuder bland annat containerplattformstjänster, virtuella och fysiska maskiner samt lagring och backup. Vi stödjer de flesta plattformar som Windows, Ubuntu, RHEL, AIX och AS/400. Läs om våra infrastrukturtjänster.

 

Ett kompass som ligger på en anteckninsbord

Är du redo för cloud?

Var befinner du dig på ditt företags resa till molnet? Få svaret med CGI:s Cloud Maturity Test, som ger dig insikt för att få full nytta av investeringen i molnet. På bara 10 minuter får du en överblick över företagets aktuella fas på resan i förhållande till vart du vill åka 

Testa här

man i kostym står och tittar på sin mobiltelefon

Vad är Hybrid Cloud?

Om slaget tidigare stått mellan traditionell IT-drift, publika och privata moln, har hybridmolnet vuxit fram som ett självklart alternativ. Hybridmolnet är en kombination av publika och privata servrar. Här kan verksamheter till exempel använda det publika molnet till att lagra mindre känsliga data som kräver höga volymer och större flexibilitet, och det privata molnet för exempelvis integritetsklassad information.

Läs mer

kvinna tittar leende på kollega vid arbetsbord

Plan, Build, Run - Så bygger vi din molnmiljö steg för steg

De flesta verksamheter köper redan idag molntjänster i större eller mindre utsträckning. Hur den nuvarande molnmiljön än ser ut, tar vi vårt avstamp utifrån din verksamhets befintliga läge och behov – vi tror inte att en lösning passar alla.

Baserat på vår långa erfarenhet av komplexa molnlösningar har vi utvecklat ett ramverk som vi kallar Plan, Build, Run.

Läs mer

Neutral och erfaren partner inom hybrid cloud

Vi på CGI tar oss an de mest komplexa uppdragen där molntjänsterna bara måste fungera. Under många år har vi arbetat med att hjälpa stora, privata och offentliga verksamheter världen över med att utveckla säkra och kostnadseffektiva molntjänster. 2020 utsågs CGI till ledande nordisk leverantör av molnlösningar av analysföretaget ISG.

En viktig fördel med CGI är att vi är en fullständigt neutral partner – vi har inga lojaliteter åt några håll. Vi är inte heller någon diversehandel som ”ger kunden det den ber om” – och vänder ryggen till om något skulle gå fel. Vi tar ett helhetsgrepp över verksamheten och bygger molnstrategin utifrån vår expertkompetens, våra kunders specifika behov och i tät dialog med våra kunder.

När du väljer CGI får du en partner som:

  • har kompetens inom både renodlade och hybrida molnlösningar.

  • arbetar med ett beprövat ramverk.

  • erbjuder mer än 175 egenutvecklade lösningar både "cloud native" och "cloud enabled". 

  • hjälper dig på hela din resa från strategi och styrning till drift och optimering.

  • stöder ledande molnleverantörer (Microsoft Azure, AWS och Google) och kan dessutom leverera molntjänster via CGI:s egna, toppsäkra datacenter.

  • kompromissar inte med säkerheten.

 

Säker leverans ger nöjda kunder

Varje år genomför vi på CGI djupgående intervjuer med våra kunder, där vi frågar dem bland annat om hur de upplever oss som leverantör.

Varje år, och nu senast 2020, ser vi att CGI är unika i den bemärkelsen at vi år efter år genomför över 95 procent av våra kundprojekt i tid, och inom budget.

Text där det står att 95 procent av våra kundprojekt genomförs i tid och inom budget

Microsoft Gold Partner logotype

 

AWS
Google Cloud Platform