Ökad effektivitet, skalbarhet och tillgänglighet

En stor utmaning för företag och IT-team är valen av plattformar och deras förmågor med en ökande efterfrågan av funktioner som hjälper utvecklare att bygga, testa, produktionssätta och hantera applikationer snabbt, säkert och på ett skalbart sätt.

CGI CPaaS stärker ditt företags IT-team genom att ta hand om allt i en dedikerad containerplattform, så att IT-specialisterna kan fokusera på det som är viktigt, det vill säga att stötta företagets konkurrenskraft och överträffa kundernas stigande förväntningar.

CGI CPaaS-erbjudandet är en komplett tjänst som förutom förvaltning och självbetjäningsfunktioner även inkluderar inbyggd automatisering. Användarna kan styra miljön om och när kraven ändras utan att behöva investera i att förändra plattformen och dess komponenter i olika lager som täcker OS, hårdvara, lagring, säkerhetskopior, nätverk, säkerhet, webb, verktyg, med mera. Med inbyggda säkerhetsfunktioner och förvaltningstjänster sparar du tid, kostnader och minskar risker med att tillhandahålla och hantera hårdvara och programvara som ingår i en förvaltad containerlösning.

 

Ladda ner vår broschyr

Fördelar

  • Enkelt att komma igång 

  • Redo för DevSecOps

  • Mycket skalbar, hög tillgänglighet

  • Ökad effektivitet, minskad tid att komma igång och minskade kostnader och effektivare förvaltning

  • Inbyggd säkerhet

  • De senaste funktionerna, tillgängliga för moderna applikationer

  • Konsumtionsbaserad prismodell – betala enbart för det du förbrukar

CPaaS-katalog med lösningar

Redhat Openshift

Red Hat OpenShift är en hybridmolnplattform som drivs av containrar och Kubernetes. Att använda OpenShift Container Platform förenklar och påskyndar utveckling, leverans och livscykelhantering av applikationer, stabilt i gränslandet mellan privat och publikt moln.

Google Anthos

Google Anthos är en hybridmolnplattform som tillgängliggör Googles molntjänster och teknologi i dina miljöer så att du kan modernisera applikationslandskapet snabbare på ett säkert och smidigt sätt utan avbrott. Anthos fungerar som en hybrid  plattform för alla dina applikationer, både äldre och multi-molnbaserade, samtidigt som den erbjuder en samlad bild över samtliga tjänster.

VMware Tanzu

VMware Tanzu gör det möjligt att bygga, köra och hantera moderna applikationer på alla moln. Med VMware Tanzu kan du förenkla driften av dina multipla moln-miljöer och möjliggöra för utvecklare att arbeta snabbare med enkel åtkomst till rätt resurser. VMware Tanzu gör det möjligt för utvecklings- och driftsteam att arbeta tillsammans på nya sätt.

Kubernetes

Kubernetes är ett container-orkestreringssystem med öppen källkod för att automatisera distribution, skalning och hantering av containeriserade applikationer. Kubernetes är en flyttbar plattform för hantering av containeriserad IT-infrastruktur och tjänster, som underlättar både programmerbar konfiguration och automatisering. Det har ett stort, snabbt växande ekosystem. Kubernetes tjänster, support och verktyg finns allmänt tillgängliga.