Det har varit mycket prat om enterprisemoln de senaste åren, men vi har inte sett just några exempel på marknaden. Förrän nu, när CGI lanserat sitt hybridmoln Enterprise Cloud.

”Vi har utvecklat vårt Enterprise Cloud en längre tid med fokus på drift- och leveranssäkerhet och nu är vi stolta och glada över att det är färdigt” säger Per Råstock, ansvarig för infrastruktur och driftverksamheten i Skandinavien.

Berätta om CGI:s enterprisemoln?

”Rent konkret är det ett hybridmoln, en blandning mellan egna servrar, privata och publika molntjänster, där vi även erbjuder och hanterar containers vilket flera av våra kunder visat intresse för. Finessen med vårt Enterprise Cloud är att våra kunder kan komma åt de olika miljöerna med ett och samma gränssnitt och få samma funktioner och skalbarhet som hos publika moln, men med den trygghet och säkerhet det innebär att också ha servrar i Sverige, med svenska resurser på plats när så behövs.”

Vilka vänder vi oss till i första hand med vårt erbjudande?

”Egentligen vänder vi oss till alla stora och komplexa verksamheter, både inom privat och offentlig sektor. Det kan vara allt från bank och försäkring till retailbolag och bolag inom tyngre industri – med andra ord verksamheter som har en komplex IT-infrastruktur och som behöver hjälp av en oberoende integrationspartner för migreringen till molnmiljöerna ska ske på ett säkert och hållbart sätt.”

Finns det några generella utmaningar som våra kunder står inför här?

”Vi har ju många stora och äldre verksamheter i Sverige. Många industriföretag, banker och försäkringsbolag exempelvis, har ett långt arv av IT, med kanske 40 år gammal mjukvara men som fortfarande är i drift. Samtidigt är de här verksamheterna helt beroende av stabila drifttjänster – det blir stora problem om verksamheten stannar så det får bara inte ske. Då behövs en genomtänkt strategi hur överflyttningen ska göras, det funkar inte bara med ”drag and drop”.

Hur kan vi på CGI hjälpa?

”Vi hjälper våra kunder med hela processen från a till ö om så behövs. Vi hjälper dem att analysera situationen, sortera ut hur informationen bör vara strukturerad och var den ska ligga, och så hjälper vi till med själva förflyttningen. Här erbjuder vi nu helt moderna molnmiljöer samtidigt som vi kan ta hand om sådant som inte bör flyttas till molnet i våra egna datorhallar. Så oavsett om lasten flyttas till någon publik molntjänst, till vår privata molntjänst eller inte flyttas alls, är det samma stabila drifttjänster vi levererar i vårt Enterprise Cloud.”

Så du menar att all IT inte ska ligga i molnet?

”Inte nödvändigtvis. Just nu kan man nog säga att det är en hype kring molntjänster och det finns en uppfattning att allt blir billigare och effektivare om det körs i molnet. Effektiviseringen med molntjänster är att de öppnar upp för möjligheter inom DevOps och för att tillämpa ett mer agilt arbetssätt där man snabbt kan förändra infrastrukturen via kod i applikationerna och endast betala för den kapacitet man använder. Men IT bör följa verksamhetens förändringsbehov. Finns inte det behovet av snabba förändringar och hela det ekosystemet på plats så är vinsten inte så stor. Därför är det viktigt att veta vad man verkligen gör, och här tror jag att vi som både är leverantörsoberoende och kan erbjuda moln- och on premisetjänster har en viktig funktion,” säger Per Råstock.