Cloud & hybrid IT

Resource center

Henrik Ahlberg Profilbild
Henrik Ahlberg

Ökat behov av säkerhet, effektivisering och hantering av moln driver programmerbar infrastruktur

30 Maj 2024 Användningen av och investeringar i verktyg och teknik för Infrastructure as Code (IaC) har ökat avsevärt de senaste åren. Användningen drivs främst av en vilja att effektivisera IT-driften och den ökande användningen av hybrid- och molninfrastruktur. Trots att området och...

När vi pratar om moln har det funnits en stark trend där åsiktsriktningarna står långt ifrån varandra. Ena sidan kan reservationslöst hävda molnets förträfflighet för alla syften och användare, medan andra sidan, ofta med starka cybersäkerhetsintressen, larmat och hissat varningsflagg...

Många verksamheter flyttar infrastruktur, applikationer och resurser till molnet, vilket medför en rad fördelar. Överraskande nog är det inte alls lika många som har en strategi för att kunna byta eller avsluta sina molnåtaganden, en ”Cloud Exit Strategy”.

Jens Christian Volhøj
Jens Christian Volhøj

Cloud cost management – hur du säkerställer att du får ut det bästa av molnet

16 Juni 2023 Oro över en stundande lågkonjunktur, sjunkande intäkter och högre kostnader tvingar många verksamheter att dra åt svångremmen inom en rad områden. Detta är en naturlig försiktighetsåtgärd och ofta ett sunt agerande. Det är dock svårt att balansera kortsiktiga kostnadsbesparingar med...

Hur mogen är din verksamhet för molnet? Det kan du snabbt få en indikation på genom att göra CGIs Hybrid Cloud Maturity Model-test. Testet har arbetats fram utifrån CGIs cloud-teams gedigna erfarenheter av molnetimplementeringar. ”I våra kunddialoger ser vi tydligt...

Henrik Sjöstedt
Henrik Sjöstedt

Hur hantering av API:er kan gynna hybridmoln och innovation

16 Mars 2023 Många företag har idag en brokig uppsättning applikationer och system. Många av dem är också ålderstigna och av en mer monolitisk struktur, inte sällan egenutvecklade legacy-system. Till det har nyare system adderats och vissa av de äldre kan ha moderniserats...

Jens Christian Volhøj
Jens Christian Volhøj

Fördelarna med DevOps när du går mot molnet

3 Mars 2023 När digital närvaro, tjänster, applikationer och service blivit helt avgörande för företags existensberättigande, blir det också viktigt att ha en snabb och effektiv process för applikations- och tjänsteutveckling. Näringslivshistorien är faktiskt full av verksamheter som hållits tillbaka för att utvecklingen...