4 April 2023

Hur mogen är din verksamhet för molnet? Det kan du snabbt få en indikation på genom att göra CGIs Hybrid Cloud Maturity Model-test. Testet har arbetats fram utifrån CGIs cloud-teams gedigna erfarenheter av molnetimplementeringar.

”I våra kunddialoger ser vi tydligt att olika verksamheter befinner sig på väldigt olika stadier i sina molntransformationer. Nu vill vi hjälpa dem att placera in sitt läge på ett mer strukturerat sätt och därför har vi tagit fram det här testet”, berättar Jens Christian Volhoj, Director, Cloud Practice på CGI.

Även om det redan finns en del tester av det här slaget på marknaden, menar Christian med team att CGIs test är annorlunda:

”Många är för teknikinriktade. Men problemet är ju inte löst bara för att du har pryl A eller pryl B. Mognadsgraden handlar om hur man arbetar som organisation, inte om vilka verktyg man använder.”

Regler kan ge illusion av trygghet

Egentligen är det inte heller själva mognadsgraden som är det väsentliga när man gör testet, poängterar Jens Christian. Det viktiga är att man är medveten om vilket steg man är på i processen, så att man kan vidta rätt åtgärder.

När det gäller självförståelsen finns också utmaningar, menar han:   

”Om jag får generalisera lite så verkar de mer reglerade och hierarkiskt styrda organisationer ha en sämre förståelse för var de befinner sig på skalan. De tror ofta att verksamheten är mognare än den verkligen är.”

Kanske handlar det om att regler och byråkrati ger en illusion av trygghet så att man lutar sig tillbaka och kanske missar uppenbara brister, spekulerar Jens Christian. Eller så handlar det om managementkulturen. I hierarkiska organisationer kan prestige ibland bli viktigare än själva resultatet, vilket kan medföra att information inte alltid flödar som den borde.

”Det man får när man gör testet är en kompass för att komma dit man borde vara, från därifrån man är. Man förstår i vilken riktning man behöver gå och hur långt man behöver gå. Det är egentligen basen för ett insiktsstyrt förändringsarbete”, säger han.

Hur redo är din verksamhet för att ta sig till molnet?(Testet tar cirka tio minuter att utföra)

Testa här