Resource center

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Innovation krävs för ett resilient samhälle

22 September 2023 Framtidens resilienta samhälle kommer behöva innovativa lösningar för att kunna skydda kritisk infrastruktur och för att kunna säkra viktiga samhällsfunktioner. Innovationskraft uppstår när man träffas och utbyter idéer och erfarenheter. Ett sådant tillfälle är till exempel DSEI. DSEI är den...

Många tillverkande företag har stort fokus på digitalisering, automatisering och dataanalys. Det är dock viktigt att balansera dessa initiativ mot människors och medarbetares betydelse för att framgångsrikt skapa Industri 5.0 eller den moderna fabriken. Det menar Sabina Wetterlund, konsult med...

CGI tillkännagav idag ett 10-årigt strategiskt partnerskap värt 380 miljoner CAD (3,1 miljarder kronor) med Alimentation Couche-Tard (Couche-Tard) för att leverera managerade IT-tjänster. Partnerskapet kommer att stärka den ledande globala dagligvaruhandelns förmåga att förbättra sina kunders och medarbetares upplevelser, påskynda...

Vi har tecknat ett femårigt avtal, med en möjlig förlängning på upp till fyra år, med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att implementera ett nytt PACS och system för avancerad rekonstruktion, ett IT-system för hantering av lagring, tillgång, delning och granskning...

Sedan ett halvår tillbaka samarbetar CGI med Changers Hub, ett innovationshus som arbetar med att främja entreprenörskap och kreativitet bland personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Changers Hub vill demokratisera framgång så att fler unga ska få möjlighet att...

Man behöver inte röra sig långt på stan förrän en Peab-logga dyker upp i synfältet. Intensiv verksamhet pågår överallt – från bostäder och förskolor till äldreboenden, köpcentrum, kontor, vägar, broar, parker och mycket annat. Vad många inte vet är att...

Karin Rehnberg
Karin Rehnberg

Varför är det så svårt att dela journaler mellan olika vårdgivare?

22 Augusti 2023 Under mina år som sjuksköterska på ett sjukhus i Stockholm bytte jag toner i faxen ganska ofta. De gånger som tonern inte hade bytts kunde man få faxade remisser, journalkopior eller läkemedelslistor vars innehåll var nästan omöjligt att tyda. Det...