Media center

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Alla vinner på beredskap

27 September 2022 Denna vecka är det nationella krisberedskapsveckan. Egentligen borde det vara det varje vecka. Inte så mycket kris kanske, men väl – beredskap. Att ständigt upprätthålla en viss beredskap för det oförutsägbara eller oväntade kan tyckas påfrestande i det långa loppet...

Region Halland är en av de regioner som levererar bäst nytta till invånarna i Sverige vad gäller hälso- och sjukvård. Kvaliteten är i topp och kostnaderna bland de lägsta i landet. När övriga landet ropar efter fler vårdplatser gjorde Region...

Jonathan Djursvik från Falun startade sin karriär på CGI 2019 och arbetade då som konsult inom regelefterlevnad. Efter några år kände han att han behövde förändring och ville arbeta i en mer kreativ roll. Idag arbetar han som Marketing Business...

Pasi Söderberg
Pasi Söderberg

Reflektioner från Cyberförsvarsdagen 2022

19 September 2022 Jag närvarade vid Cyberförsvarsdagen den 13 september anordnad av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Det var idel eminenta föredragshållare såsom Generaldirektör för Försvarets Radioanstalt (FRA), Generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Chief Information Officer från Försvarsmakten för att nämna...

Hampus Vingren är 33 år och bor i Karlstad tillsammans med sin sambo. Han har arbetat som sjuksköterska i 10 år men efter många år inom vården började han läsa en kurs inom programmering och kände att han vill byta...

För fjärde gången delar vi på CGI ut priset Årets IT-kvinna. Priset kommer att tillägnas en kvinna som är en förebild och som inspirerar andra inom IT-branschen. Årets IT-kvinna drivs av att göra skillnad och brinner för inkludering och mångfald...

2013 blev Region Uppsala först ut i Sverige med att ha en digital hantering av högkostnadsskyddet genom CGI:s tjänst eFrikort. eFrikort är en tjänst som hanterar högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården. Nu blir Region Uppsala först i landet med att...