Media center

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Beredskap – Det nya normala, eller?

29 November 2022 Vad är ett ”normalläge”? Ofta när det talas om beredskap så utgår man från ett normalläge som förändrats och som kan föranleda beredskapshöjningar av olika slag. Detta inom ramen för till exempel en kommun, ett företag eller för hela landet...

Helsingfors. IT- och konsultföretaget CGI och Stora Enso har tecknat ett avtal om projekt-, applikations- och konsulttjänster. CGI:s experter kommer att hjälpa Stora Ensos skogsdivision att påskynda den digitala omvandlingen av sin verksamhet och göra ytterligare framsteg mot sina mål...

CGI får förnyat förtroende som strategisk partner inom infrastrukturtjänster till Skandia. Avtalet innebär en modernisering av företagets infrastrukturella tjänster med fortsatt fokus på automation, säkerhet och regelefterlevnad. Som en del av det nya avtalet kommer CGI implementera Enterprise Cloud, en...

Kerstin Engman
Kerstin Engman

Vilken marknad är bäst för egenmonitorering - konkurrens eller monopol?

22 November 2022 Den första tanken som far genom huvudet på en leverantör att det vore en fantastisk affär att få ta hem. Den andra tanken är något mer eftertänksam. Vad händer med marknaden om intentionerna i upphandlingsunderlaget blir verklighet? Vem är faktiskt...

CGI meddelar nu att Uddevalla kommun har valt det moderna, heltäckande och användarvänliga verksamhetssystemet för professionella storkök, Aromi. Systemet är del i Uddevalla kommuns digitaliseringsstrategi och ska bidra till att minska matsvinn, samt ge en bättre och effektivare hantering av...

Rut Meyersson
Rut Meyersson Afrell

Cirkulär transformation - Vi är fast i linjära nyckeltal

15 November 2022 "Hur kan vi sträva efter en cirkulär affärsmodell när våra nyckeltal för tillväxt förblir desamma?” Den frågan ställdes nyligen i ett möte med cirka 3 000 personer som lyssnade in på en uppdatering om hållbarhet här på CGI. Temat var...

Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholms stad, väljer att utbilda sina studerande i HR- systemet och lönesystemet Heroma. Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholms stad, bedriver en tvåårig yrkeshögskoleutbildning för medicinska sekreterare. Yrket är under förändring och framtida medicinska sekreterare kommer att få en...