Media center

CGI är med och bildar den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna. Föreningen kommer att arbeta för att hjälpa samhället att använda digitaliseringens möjligheter för att påskynda utvecklingen mot ett smart och fossilfritt samhälle efter coronapandemin. Medlemskapet innebär att CGI aktivt stöttar politik...

Under 2017 genomfördes vår första lojalitetsstudie, baserat på intervjuer från 20 svenska detaljhandelsföretag. Vi identifierade tydliga, kritiska framgångsfaktorer och rekommendationer för framgångsrika lojalitetsprogram. En var vikten av data och analys, som underlag för att agera på insikter. Vår lojalitetsinsiktsstudie 2021...

Jana Thorén
Jana Thorén

Distansarbetet kommer bara att öka – se till att din verksamhet har koll på sårbarheterna

17 Februari 2021 Vi har nu levt med pandemin i ett år. Folkhälsomyndigheten och regeringen gick tidigt ut och rekommenderade arbete från hemmet för att minska trycket på kollektivtrafik, arbetsplatser och samhället i stort. Många arbetsplatser följde rekommendationen och alla som kan jobba...

Henrik Ahlén
Henrik Ahlén

Gör det enklare för patienterna att sköta sin egenmonitorering!

15 Februari 2021 Om man vill att digitala tjänster ska användas av många och över lång tid, så gäller det att tjänsterna utformas så att de kräver så lite ansträngning som möjligt av användaren. Man bör alltså sträva efter att minska friktionen i...

Peter Carlsson
Peter Carlsson

Det börjar bli dyrt att inte ha koll på sin identitets- och behörighetshantering

25 Januari 2021 I början av december 2020 släppte datainspektionen nyheten om att sju av åtta granskade vårdgivare brister så mycket i sin styrning av åtkomst till huvudjournalsystemen att det gav upphov till sanktionsavgifter på upp till 30 miljoner kronor. Under hösten 2020...

Burlöv väljer som första kommun i Sverige kostdatasystemet Aromi från CGI och bryter därmed den monopolliknande situation som hittills rått inom branschen. Med Aromi räknar Burlövs kommun med att kunna förbättra matkvaliteten och samtidigt spara resurser och administration. Från och...

Henrik Ahlén
Henrik Ahlén

Bättre datadelning behövs för att öka vårdkvaliteten

16 December 2020 SKR:s avsiktsförklaring att rusta upp välfärdens digitala infrastruktur är efterlängtad. Nu finns äntligen möjlighet att modernisera regelverk och standarder för datadelning och informationsöverföring – något som vården är i stort behov av för att kunna ge individanpassad vård av hög...