Resource center

Apotek spelar en avgörande roll i samhället och recepthantering är där en mycket viktig uppgift. Det måste finnas en farmaceut på plats för att ett apotek ska kunna hålla öppet. Många farmaceuter uppger dock att deras arbetsbelastning är mycket hög...

Jenny Thernström Gärtner profilbild
Jenny Thernström Gärtner

Hybridprincipen underlättar både jobb och vardag

15 Maj 2024 På CGI arbetar vi enligt hybridprincipen. Detta innebär att våra medarbetare antingen kan arbeta på distans, på våra kunders kontor, eller från CGI:s kontor. Hybridprincipen ger våra medarbetare förutsättningar att skapa en hälsosam balans mellan både arbetsliv och privatliv –...

Johan Elsner
Johan Elsner

Affärssystem – kvarnsten eller möjliggörare?

14 Maj 2024 I takt med att den digitala transformationens utmaningar genomsyrar våra verksamheter, framträder affärssystemen som alltmer kritiska komponenter i denna resa. Systemen som idag är hjärta och lungor i många verksamheter håller koll på masterdata och transaktioner och är ryggraden för...

Apotek har ett viktigt uppdrag: Att se till att människor och djur får tillgång till läkemedel. Samtidigt omgärdas verksamheten av omfattande regelverk, avancerad logistik och stor förväntan på ännu bättre kundservice, som exempelvis snabba hemleveranser. För att kunna hantera detta...

Åsa Malmén porträttbild
Åsa Malmén

A i din AI kan stå för Assisterande, Anvisande eller Antaglig

8 Maj 2024 Oavsett om du är avvaktande till eller har gått ”all in” med AI, är artificiell intelligens ett viktigt ämne som det är värt att ta sig både en och två funderare kring – inte minst om ni, liksom jag, är...

Upptäck hur ett sjukhus i West Virginia optimerar hanteringen av resurser inom sina kateteriseringsinterventioner med GE Healthcares Centricity Cardio Workflow. Läs om hur den elektroniska inventeringslösningen påverkar verksamhetens effektivitet och ekonomi. Vid ett sjukhus i West Virginia identifierades ett behov...

I ett läge med en åldrande befolkning och stigande kostnader med tunga besparingskrav vilket bland annat kan beröra personal, kommer färre händer och huvuden behöva erbjuda mer vård. Denna fallstudie visas hur teknologi kan förändra och förbättra vårdleveransen inom sjukvården...