Media center

Jakob Hedelin
Jakob Hedelin

Gå direkt till nästa patient utan att passera datorn! 

19 Mars 2023 Vi behöver fler händer i vården, men som SKR skriver i rekryteringsrapporten 2020 ”Möt välfärdens kompetensutmaning” så kommer det inte att finnas tillräckligt med händer. Det finns inte EN lösning på problemet med för få händer i vården. Det måste...

Håkan Blomqvist
Håkan Blomqvist

Totalförsvaret och Galileo - Europas globala navigationssystem

17 Mars 2023 Det äldsta position- och navigationssystemet hos Sjöhistoriska är astrolabium från 1329, vilket är ett höjdmätningsinstrument som används för att bestämma latituden genom att mäta höjden på himlakroppar över horisonten. Namnet "astrolabium" härstammar från det grekiska ordet för "stjärntagande".

Bild på Anna Angenete
Anna Angenete

Mantrat ”fler händer i vården” löser inte vårdens grundproblem 

16 Mars 2023 Det finns så mycket i hälso- och sjukvården som fungerar bra, men som vi inte pratar så mycket om och som nyhetsmedierna inte brukar rapportera om. Det vi i stället tenderar att prata och läsa om är de få procenten...

Rut Meyersson
Rut Meyersson Afrell

Innovation för hållbarhet - Business model innovation

16 Mars 2023 Tidigare i år kom Circularity Gap report ut, som visade hur vi backar i den cirkulära utvecklingen. Där går att läsa att ”stigande materialutvinning har minskat den globala cirkulariteten: från 9,1 % 2018 till 8,6 % 2020 och nu 7,2...

18 april, Sara Kulturhus, Skellefteå Tillsammans står vi inför stora globala förändringar som påverkar oss på kort och lång sikt. Följ med på en spännande dag i Sara Kulturhus den 18 april där vi tillsammans med Northvolt, LKAB och Boliden kommer att dela med oss...

Pallavi Kilania
Pallavi Kilania

Att få stelbenta banksystem att hänga med i räntesvängarna

7 Mars 2023 Vi lever i händelserika tider. Det kan te sig spännande, men från ett ekonomiskt perspektiv är turbulensen och oförutsägbarheten ofördelaktig för de alla flesta. Inflation och stigande räntor påverkar många konsumenter. Oavsett om privatpersoner har stora bostadslån, leasingbilar eller andra...

22 - 25 maj, Svenska Mässan, Göteborg
Den 22-25 maj finns vi här för er i Göteborg för att prata om hur vi tillsammans kan göra hälso- och sjukvården mer hållbara för alla – anställda som patienter. Med smarta lösningar för bättre vård.