Resource center

Förbättra den läkande effekten av sjukhusmat CGI Aromi, ett innovativt resursplaneringssystem för livsmedelsföretag erbjuder mer än 150 miljoner måltider varje år genom 100 hälso- och sjukvårdsorganisationer. Nu är CGI Aromi tillgängligt för hälso- och sjukvårdsorganisationer över hela världen. I takt...

Intåget av 5G kommer att medföra stora förändringar inom flera branscher. Ett starkt råd är att varje organisation bör bilda sig en uppfattning av hur 5G kan utveckla och påverka den bransch man verkar i. Denna rapport är en kort...

Driv innovation som de bästa Ett partnerskap mellan CGI och Next App för att leverera effekt från ert innovationsarbete. Next App Med metoder från Design Thinking och Lean ger vi grupper best practice, jämförelser och steg för steg guidning från...

Med ett stort fokus på hur människor bidrar till ert innovationsarbete leder vi er framåt genom att skapa vilja, medvetenhet och förmågor att innovera. För att få med er människorna på förändringsresan krävs rätt förutsättningar. Förändringen sker när förutsättningarna finns...

Bringing business value from locked in data to work in the fastest and controlled way as possibly with the market leaders. Supporting Pay-for-use price model. We help clients with the ever-changing technology issues by providing them with an available IoT/AI...

Bank på kran - ett riktigt kraftpaket Öka ditt kundfokus med en modern bankplattform som tjänst Vill du bli mer snabbrörlig och öka ditt kundfokus? Nu har du möjlighet att skapa en starkare position med CGI Cloud Banking, en standardiserad...

EN SAMLAD KONTAKTYTA Mina Engagemang är en central punkt för kommunikation mellan medborgare och offentlig sektor. Det är en samlad kontaktyta på webben där varje användare kan göra ansökningar, lämna synpunkter och få insyn i sina egna ärenden genom att...

E-FORMULÄR Syftet med e-formulär är att skapa enklare regler, färre blanketter och ett minskat uppgiftslämnande. Myndigheter kan lättare samarbeta, handläggningstiderna minskar och servicenivån ökar. Konkret handlar det om system som skapar webbaserade frågeflöden av blanketter, där kontroller utförs på ett...

ENKLARE ADMINISTRATION MED E-FORMULÄR För att öka servicen för medborgare och minska administrationen kan e-formulär vara till stor hjälp. Ett e-formulär vägleder och förenklar för medborgaren som fyller i uppgifter, samtidigt som det effektiviserar handläggningen för den som tar emot...