Förbättra den läkande effekten av sjukhusmat

CGI Aromi, ett innovativt resursplaneringssystem för livsmedelsföretag erbjuder mer än 150 miljoner måltider varje år genom 100 hälso- och sjukvårdsorganisationer. Nu är CGI Aromi tillgängligt för hälso- och sjukvårdsorganisationer över hela världen.

I takt med att sjukhusens livsmedelsindustri blir alltmer komplex räcker det inte längre med upplevelsebaserad hantering. CGI Aromi tillämpar ett datadrivet tillvägagångssätt för livsmedelstjänster och erbjuder relevanta data i realtid till hälso- och sjukvårdspersonal, vilket gör det möjligt för dem att fatta mer logiska och effektiva beslut inom planering, tillagning och leverans av livsmedel.

Hälso- och sjukvårdsorganisationer kan integrera CGI Aromi med sina digitala journaler och följa patienter från akutsjukvård till hemvård och service. Dessutom kan de ge lämplig näring, tillsammans med självbestämmanderätt och valmöjligheter för patienter och deras vårdgivare i fråga om måltidsprogram. Med CGI Aromi slipper patienterna oroa sig för att få måltider som inte tar hänsyn till deras kostbehov. Dessutom kan klinisk personal styra sitt fokus mer mot att tillhandahålla den vård som patienterna behöver.