Visste du att...

  • Majoriteten väljer Raindance i offentliga upphandlingar. De senaste tre åren har vi fått förtroendet från 19 av de 30 kommunupphandlingar vi deltagit i, 2 av 2 landsting samt 4 av 5 upphandlingar med myndigheter.
  • För användarintensiva och komplexa verksamheter är hög användarvänlighet och funktionalitet avgörande faktorer vid val av system.
  • För användarintensiva och komplexa verksamheter är erfarna konsulter med god kännedom om verksamhet, regler och best practices avgörande vid val av leverantör.
  • Historiskt har vi ett långt samarbete med många kommuner, universitet och myndigheter. 

AI för att förbättra inköpsanalys

Arbetsförmedlingen och CGI har använt Artificiell Intelligens (AI) för att förbättra inköpsanalys, och därmed uppnå effektivisering i användningen av statens medel.

Region Skåne har använt Raindance i 20+ år

Effektivare inköp sparar 18 miljoner

Se en jämförelse på vad det kostar att handla i en butik jämfört med att beställa varor via Raindance. Tanken är att beställare och attestanter ska få en helhetsbild av inköpsprocessen och förstå att det är mer än varan som kostar pengar. Se video