Niklas Wictor har över 30 års erfarenhet av att jobba med offentlig verksamhet, där huvudfokus är affärssystemsprocesserna ekonomi, e-handel, planering och uppföljning. Niklas har gedigen kunskap och erfarenhet av värdebaserad försäljning samt stor passion för affärsutveckling med kundnytta som drivkraft.