13 Oktober 2023

CGI har tecknat avtal med Norrköpings kommun, inklusive 13 kommunägda bolag, angående helhetslösning för kommunens och organisationernas ekonomi- och e-handelssystem. CGI kommer att leverera affärsystemet Raindance, en modern, molnbaserad plattform för ekonomistyrning. Avtalet, som är värt cirka 12 miljoner kronor, sträcker sig över sex år med option på förlängningar om två år i upp till 10 år. 

Norrköping kommun, inklusive upphandlande organisationer, sökte ett gemensamt ekonomi- och e-handelssystem för verksamheterna. Upphandlingen omfattade samtliga processer för Norrköpings kommuns ekonomifunktioner inklusive fakturaattest för de kommunala bolagen, med option att köpa e-handels/inköps-funktioner. 

”Vi är nöjda med upphandlingsprocessen och ser fram emot ett gott samarbete tillsammans med CGI. Vår målsättning tillsammans med CGI är att skapa ett bra och sammanhållet systemstöd för ekonomiprocessen i vår kommun och i våra kommunalt ägda verksamheter”, säger Petter Skill, Ekonomidirektör, Norrköpings Kommun.

Modernt och flexibelt system

För Norrköpings kommun var det viktigt att affärssystemet var komplett och innehöll stöd för både inköp- och ekonomiprocesserna. Vidare var kraven att det skulle vara ett modernt och flexibelt affärssystem som var effektivt, säkert, användarvänligt och gav förutsättningar för ett digitaliserat och automatiserat arbetssätt. 
 
Affären omfattar ett heltäckande ekonomi- och inköpssystem som stödjer processerna för löpande redovisning och bokslut, fakturering till betalning, beställning till betalning samt uppföljning. Affären involverar även implementerings-, förvaltnings- och drifttsjänster. Helhetssystemet Raindance levereras som en säker molnlösning som körs i CGI:s lokaler i Sverige. 

”Vi är stolta och tacksamma för att Norrköpings kommun väljer att ge oss ett förnyat och utökat förtroende. Vi ser fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete med Norrköpings Kommun och välkomnar ytterligare en kommun som väljer att använda det på kommunmarknaden marknadsledande affärssystemet Raindance”, säger Peter Håkansson, Vice President Consulting Expert och affärsansvarig för Raindance på CGI. 

Mer information

Robert Almqvist
Director Communications
Robert.almqvist@cgi.com
+46 76 948 02 94


Om CGI

CGI grundades 1976 och är ett av världens största oberoende företag inom IT- och affärskonsulttjänster. Med 91 500 konsulter och specialister över hela världen levererar CGI en heltäckande portfölj av tjänster, från strategisk IT- och affärsrådgivning till systemintegration, managed IT och business process services samt egenutvecklade lösningar. CGI arbetar med kunder genom en lokal relationsmodell kompletterad med ett globalt leveransnätverk som hjälper kunder att digitalt omvandla sina organisationer och påskynda resultat av sina investeringar. CGI:s rapporterade intäkter för räkenskapsåret 2022 är 12,87 miljarder CAD och CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB.A) och NYSE (GIB).