CGI har blivit framröstade till plats nummer 3 för Sveriges mest attraktiva traineeprogram för studenter enligt Karriärföretagens Student- och ambassadörsnätverk!

Utmärkelsen tilldelas hela vårt breda utbud av traineeprogram för att vi erbjuder nyblivna talanger en attraktiv arbetsplats där de kan växa och utvecklas tillsammans med oss.

Vår vision är att utveckla marknadens bästa talanger. Vi söker därför dig som är nyutbildad och som vill sätta igång din karriär!

Nedan hittar du information om våra aktuella traineeprogram.

Pris för tredje plats i traineeprogram

En grupp hikers står på ett berg och sträcker händerna upp i luften

CGI Selected

Är du precis i början av din karriär? Vill du ha en brant utvecklingskurva samt utforska möjligheterna i IT-konsultbranschen? På CGI ser vi Selecteds som våra framtida nyckelpersoner och ledare. Vi ger därför förutsättningar för att utvecklas genom utmanande uppdrag hos kund, ett gediget utbildningspaket samt fantastiskt roliga aktiviteter.

Läs mer om CGI Selected

Kvinnlig student

CGI Data Insights Academy

Vill du bli en del av en dynamisk arbetsplats som ger dig en utmanande och lärorik start på din karriär är du välkommen att ansöka till vårt traineeprogram med inriktning på BI & Analytics.

Läs mer om CGI Data Insights Academy

Två unga kvinnor sitter framför en laptop i öppet kontorslandskap

CGI M3 Traineeprogram

Infor M3 är ett av världens största affärssystem där din roll som junior konsult i traineeprogrammet kommer att ge dig djupa kunskaper inom M3 men också en bred förståelse för våra kunders utmaningar och möjligheter. Programmet är en fantastisk språngbräda för din framtida karriär.

Läs mer om CGI M3 Traineeprogram

Group of working professionals collaborating

SAP Accelerate

Året på vårt SAP Accelerate-program kommer att utmana och utveckla både din konsultmässighet och din expertis inom SAP. Du får chansen att kombinera uppdrag med utbildning och blir tilldelad en egen mentor under programmet.

Läs mer om SAP Accelerate 

Schyssta arbetsvillkor

Hos CGI jobbar du på ett företag med kollektivavtal. Det är en kvalitetsstämpel vi är stolta över då det bland annat garanterar schyssta arbetsvillkor och marknadens bästa pensions- och försäkringspaket. 

Här hittar du några fler av de förmåner som du som arbetar på CGI får ta del av:

Våra förmåner

Aktieprogram och delägarskap

Aktieköpsprogram
CGI matchar ditt bidrag krona för krona upp till ett fastställt maximibelopp. Dessutom kan ytterligare ett belopp, som motsvarar en fastställd procentsats av din nettolön, investeras i CGI-aktier.

Vinstdelningsprogram
Du får del av de förmåner som är resultatet av CGI:s tillväxt. Den här planen fördelar en del av vår vinst med utgångspunkt från CGI:s uppnådda ekonomiska mål.

Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder ett årligt friskvårdsbidrag på 4 000 kr.

Föräldralön

För att främja allas möjlighet att vara föräldraledig erbjuder CGI en föräldralön.

Om du tar ut din föräldraledighet i sammanhängande perioder kan du tillsammans med ersättningen från Försäkringskassan få upp till 90% av din lön under 6 månader.

Pensionslösningar

Vi erbjuder attraktiva och förmånliga pensionslösningar.

Personalbil

Personalbilen används som en privatbil men leasas av CGI.

Trygg anställning

På CGI anställs du med kollektivavtal och försäkringar.

Work-life balance

Vi har flexibla arbetstider, med möjlighet att kunna välja varifrån du vill arbeta – ”frihet under ansvar”.

Women of CGI

Women of CGI är ett nätverk för alla kvinnor inom CGI. Nätverket finns i flera länder, med målet att öka andelen kvinnor på CGI. Genom Women of CGI vill vi främja möjligheten för kvinnor att inspireras, utvecklas och trivas. Nätverket drivs lokalt på olika orter och anordnar aktiviteter så som föreläsningar, workshops, partnerträffar och nätverksfrukostar. Ett jämställt CGI skapar engagemang, respekt och lönsamhet.

Young generation

Young Generation är sommarkurser för våra medarbetares barn och ungdomar.

Under kurserna kombineras lärande och lek på ett sätt som har visat sig vara mycket uppskattat. Kurserna ger också tillfälle att under en veckas tid träffa nya kompisar och få nya kunskaper och erfarenheter. Utbudet omfattar allt ifrån enklare ritprogram, till att skapa egna hemsidor och mer avancerade programmeringsprogram.

Vårt fantastiska lärarteam är ungdomar som studerar med anknytning till CGI-medarbetare.

 

Mångfald

På CGI strävar vi efter ett öppet och inkluderande klimat där alla medarbetare har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i arbetslivet. Detta gäller oavsett kunskap och kompetens, kön, ålder, etnicitet, religion, övertygelse, funktionshinder, sexuell läggning eller livssituation.

För att aktivt bidra till en mer jämställd IT-bransch deltar CGI exempelvis i initiativet Womentor som är ett förändrings- och ledarskapsprogram. Genom att delta i Womentor får vi möjlighet att lyfta fram, utveckla och synliggöra ett antal medarbetare vi tror mycket på. Vi får även hjälp att omvandla våra ambitioner till konkreta mål och aktiviteter, och får verktyg för att genomföra dessa.

Vårt mål på CGI är att senast 2025 bli norra Europas mest jämställda management- och IT-konsultbolag, vilket kvantitativt innebär en 50/50-fördelning mellan män och kvinnor på alla chefsnivåer och i alla ledande befattningar.

Läs mer om vårt CSR-arbete 

 

Snabbfakta

  • CGI grundades 1976, läs mer om vår historia.
  • På CGI delar vi en dröm, läs mer om vår kultur.
  • Vi finns representerade på 400 platser runt om i världen och i Sverige hittar du oss på 30 olika platser, se våra kontor.
  • Vi är 90 000 medlemmar över hela världen, varav cirka 4 000 anställda i Sverige.
  • Läs mer om CGI Sverige

Utmärkelser CGI 1 juni 2023