För oss på CGI är kompensation, förmåner och arbetsvillkor grundläggande och ses regelbundet över mot bakgrund av våra medlemmars intressen, behov och konkurrensmässiga marknadsförhållanden. Hos CGI jobbar du på ett företag med kollektivavtal vilket garanterar goda arbetsvillkor och marknadens bästa pensions- och försäkringspaket.

Friskvård och hälsa

Våra medlemmars välbefinnande är viktigt för oss. Hos oss får du ett årligt friskvårdsbidrag samt möjligheten att delta i olika motionslopp tillsammans med kollegor. Du har även rätt till hälsokontroll med varierande intensitet beroende på ålder.

För att höja livskvaliteten har du gratis tillgång till ett personalstöd-program som omfattar resurser för att hjälpa dig med alla aspekter av ditt liv, oavsett om de är känslomässiga, ekonomiska, föräldrarelaterade eller juridiska. CGI har också initiativ som uppmuntrar till hälsosamma livsvanor.

För oss är det även viktigt att våra medlemmar känner gemenskap och har bra kontakt med varandra. Därför anordnar och bidrar CGI ekonomiskt till flera olika sociala aktiviteter.

Ägarprogram

CGI arbetar utifrån övertygelsen att vår framgång är beroende av våra aktieägares styrka och åtagande. När du börjar hos oss får du därför möjlighet att bli ägare i ditt företag. Som ägare deltar vi alla och får fördelar av det värde vi hjälps åt att skapa. Vårt unika ägarprogram förverkligar vår filosofi om intraprenörskap – vårt uttryck för ägande inom CGI.

Våra ägarskapsprogram omfattar:

- Aktieköpsprogram
CGI matchar ditt bidrag krona för krona upp till ett fastställt maximibelopp. Dessutom kan ytterligare ett belopp, som motsvarar en fastställd procentsats av din nettolön, investeras i CGI-aktier.

- Vinstdelningsprogram
Du får del av de förmåner som är resultatet av CGI:s tillväxt. Den här planen fördelar en del av vår vinst med utgångspunkt från CGI:s uppnådda ekonomiska mål.