Vi hjälper bankerna att möta nya krav och att återuppfinna sig för framtiden

Sedan starten 1976 har CGI haft en central roll i transformationen av banksektorn.  I dag stöder vi mer än 2 500 finansinstitut världen över och hjälper till att leverera ett brett utbud av digitala IT- och affärsstrategier, tjänster och lösningar. Vår djupa förståelse för de komplexa globala utmaningar som bankerna står inför i kombination med våra starka lokala relationer gör att vi kan bygga långsiktiga partnerskap som leder till framgång.

 

Betallösnigar

Betalningar – under stor förändring just nu

Det händer onekligen mycket inom betalsidan just nu, man skulle kunna säga att alla typer av betalningar håller på att ändra sig nästan samtidigt. Här i Sverige har Riksbanken precis tagit sitt nya system, kallat RIX-INST, i produktion och också kommunicerat att de har för avsikt att även flytta sitt RTGS system till Eurosystemet.

Vi har en helt ny aktör på betalmarknaden som heter P27 Nordic Payments, och som kommer att ersätta många delar av det som Bankgirot idag utför inom betalområdet här i Sverige. P27 verkar dock på en Nordiskmarkand och kommer att erbjuda betaltjänster för svenska kronor, danska kronor samt Euro. För första gången kommer vi att få en aktör som sömnlöst täcker in flera länder i Norden med ett och samma system, vilket förhoppningsvis kommer att medföra enklare, snabbare och säkrare transaktioner

P27

Vi tillhandahåller olika tekniska lösningar för att koppla sig till P27. Vi har lösningar både för P27-Batch, för både SEK, DKK och EUR, samt P27-Instant.

RIX

Vi har en teknisk lösning för att koppla sig till RIX-INST och/eller RIX-RTGS. CGI stöder både en koppling via Swift eller SIAnet.

Getswish

Vi kan hjälpa er att koppla er till Getswish samt även de andra betalinfrastrukturerna som behövs för att ni ska kunna erbjuda Swish till era kunder.

Utlandsbetalningar

Vi har fullt stöd för den globala omställningen som nu sker inom utlandsbetalningsområdet, där de sk MT-meddelandena ersätts med MX-meddelanden. Prata gärna med oss om detta och notera att vi har fullt stöd för att hantera dessa båda meddelandetyper samtidigt under den pågående omställningen.

Konsulttjänster

Vi är en av Sveriges största aktörer inom betalmarknaden och har ett antal konsulter inom både verksamhets sidan av betalningar såväl som på IT-sidan. Våra konsulter hjälper våra kunder med analyser kring ISO 20022 omställningen såväl som säkerställer korrekthet gentemot olika typer av betalregelverk. Vi hjälper också till att utveckla, leda och testa olika typer av betaltjänster och system åt våra kunder. Prata gärna med oss om ni har behov inom betalområdet.

Business Transformation

Genom att kombinera digitalisering och affärsutveckling kan CGI Financial Services  hjälpa er att identifiera nya, långsiktiga affärsmöjligheter som skapar värde både för dig och dina kunder. Vi hjälper er identifiera nya lösningar och möjligheter, samt hitta de rätta verktygen.

Vi erbjuder tjänster inom områdena digital transformation, applikationsutveckling, automation och DevOps/DevSecOps.

Med våra lösningar blir er organisation mer flexibel och ni ökar er leveranstakt.

Industrikompetens   

Företag inom den finansiella tjänstesektorn fortsätter att lägga stor vikt vid att bli helt digitala, kundorienterade företag. Det är idag nödvändigt för aktörer inom sektorn att ta sig igenom de hinder som står mellan att gå från experimentella bevis på koncept till en fullskalig omvandling. Vi på CGI Financial Services kombinerar vår digitala kapacitet med djupgående branschkunskap för att hjälpa våra kunder att ta sig igenom denna utmaning.

Våra tjänster (i urval):

- Implementeringar inom DevOps/DevSecOps

- Hanterade tjänster (applikationsutveckling och -underhåll)

- Molnanpassning

- BI- och dataanalys

- Modernisering av kundresan från början till slut

- Optimering av affärsprocesser

- Systemintegration

Vi besitter omfattande branschkunskap inom följande områden (i urval):

- Betalningar

- Regelefterlevnad

- Digital utlåning

- Handel & Inkasso

- Hållbar finansiering

Managed IT  

Vi har en stor erfarenhet av Managed IT inom den finansiella sektorn. Flera av Sveriges och Europas största banker och försäkringsbolag förlitar sig idag på IT-tjänster som levereras av CGI. Vi erbjuder allt från driftförvaltning och vidareutveckling av system till att hantera hela affärsprocesser.

Vi strävar efter att uppnå ett partnerskap med våra kunder där vi har en gemensam syn på vision, strategiska mål och värdeskapande för verksamheten. Vi har konsulter med branschexpertis, CGI:s program för fokus på resultat i samband med applikationshantering samt dedikerade resurser i våra åtaganden för att uppnå regelefterlevnad över tid.

Tack vare vår lokala och  globala leveransmodell har vi möjlighet att skräddarsy den lösning som passar våra kunder bäst utifrån ställda krav avseende t.ex. säkerhet, regelefterlevnad, språk, personlig relation, kompetensförsörjning samt kostnadseffektivitet.

Kontakta oss gärna för att få reda på mer och komma igång med en dialog kring just era behov.

 

Molntjänster

Vi erbjuder outsourcing av molntjänster för stora verksamheter inom bank, finans och försäkring.

Vår lösning för hybridmoln tillhandahåller en flexibel, kraftfull och säker kombination av publika och privata servrar. Här kan verksamheter till exempel använda det publika molnet till att lagra mindre känsliga data som kräver höga volymer och större flexibilitet, och det privata molnet (Enterprise Cloud) för exempelvis finansiell data och integritetsklassad information.

Läs mer Molntjänster för stora, komplexa verksamheter | CGI Sverige)

Regelefterlevnad/RegTech

Vi erbjuder konsulter och tjänster till er som har en verksamhet, oftast inom bank, finans eller försäkring, där kraven på rapportering, datahantering och regelefterlevnad är hög.

Många företag ställs idag inför ett antal utmaningar: nya och mer komplexa krav, information utspritt över olika system och leverantörer och personalkrävande manuella processer. Detta kan uppfattas som kostsamt och komplicerat för företagen.

Vi ser istället detta som en möjlighet och tar oss gärna an projekt där vi kan automatisera och digitalisera dessa processer.

För oss är detta istället en utmaning vi gärna tar oss an genom att låta våra konsulter hjälpa er att på ett smart sätt automatisera och digitalisera. Vill du veta mer så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Utlåning

Förändra utlåningen med experter

Den digitala konsumenten med krav på personliga erbjudanden har förändrat bankernas låntagarlandskap. För att anpassa sig till dagens snabbt rörliga och omnikanal-närvarande konsument är det avgörande för bankerna att övergå från äldre teknik och tillhandahålla en snabbare och enklare utlåningsprocess. För att konkurrera om kundlojalitet måste bankerna omvandla sina affärsmodeller för privat- och företagslån.

Vi på CGI hjälper er att skapa sömlösa digitala låneupplevelser från början till slut för era kunder, från onboarding, riskbedömning, kreditbeslut, prissättning och erbjudande till utbetalning. Med hjälp av våra partners kombinerar vi Pegas möjligheter till ärendehantering med låg kod med SAFe:s smidighet för att erbjuda en skräddarsydd lösning som kan uppfylla din banks IT- och affärsvision.

Vad vi kan hjälpa dig med:

- Förenkla utlåningsupplevelsen från början till slut genom att driva operativ excellens och minska kostnaderna genom att utvinna flaskhalsar och ineffektivitet.

- Strategiskt växa och skydda din kreditportfölj genom att omvandla intelligens till handling och leverera sömlösa kundupplevelser som ökar låneportföljen.

- Håll jämna steg med nya konkurrenter och ständigt föränderliga regler genom att återanvända arbetsflöden för att ta till sig förändringar och få ut mer av dina befintliga system.

Man with phone
21/25
största bankerna i Europa är våra kunder.
16 000+
konsulter som arbetar för finansmarknader i världen.
12/20
största försäkringsbolagen i världen och mer än 160 försäkringsbolag som kunder globalt

 

Brinner du också för finansiella tjänster & IT?  

Då kanske du är nyfiken på möjligheten att jobba för oss. Med en bredd av olika kunder, projekt och förfrågningar välkomnar vi nya passionerade stjärnor till vårt team! Du kanske är expert med 20 års erfarenhet, eller kanske är du ganska i början av din karriär. Läs mer här vad vi har för möjligheter just nu.

 

Läs mer