När Riksbanken för en tid sedan publicerade sin sammanställning ”Så betalar svenskarna 2020”, framkommer att betalningsmönstren är under kraftig förändring – och snabbt dessutom. Det står bland annat klart att Swish är på stark frammarsch, även i butik, och att allt fler använder andra typer av betalappar, som Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay och kryptovalutor. 

Vad innebär då denna utveckling för traditionella banker?  

Det mest påtagliga är att de nya typerna av tjänster ger större valfrihet, ökad snabbhet och bättre användarnytta. Sammantaget ökar förväntningarna och kraven från användarna.  

- De här nya typerna av betaltjänster attraherar i synnerhet unga användare, säger Hanne Hed konsult och rådgivare inom bank- och finanssektorn på CGI. De har redan en nära relation till flera av tech-jättarna som står bakom många av tjänsterna, de är vana vid att hantera sitt liv i mobilen och har inte, på samma sätt som äldre generationer, byggt upp ett grundmurat förtroende för traditionella banker. Tvärtom ser de gärna fintech-tjänster som ett substitut för traditionella banker och tvekar inte att snabbt lämna en tjänst som inte levererar den tillgänglighet, enkelhet och snabbhet som de förväntar sig.   

Att betalningar ska kunna ske omedelbart och med konstant tillgänglighet stannar sedan inte bara bland unga privatanvändare, utan förväntningarna spiller även över på företagsanvändare.  

Vad kan den nya typen av konkurrens innebära? 

Givetvis ställer den nya marknadsdynamiken stora krav på traditionella banker. Kunderna kommer successivt att kräva mer, nytt, snabbare och enklare. Samtidigt sker det också en hel del på den regulatoriska sidan för att öppna upp bankvärlden för ytterligare konkurrens. 

- Att försöka hålla jämna steg med fintech är inte helt enkelt för en traditionell bankverksamhet, fortsätter Hanne. Det går inte att vifta bort konkurrensen så lättvindigt, även om det kanske inte är sannolikt att nisch-spelare varken har muskler eller uthållighet att bygga upp en ny fullskalig bankverksamhet som utgör ett verkligt hot, menar hon.  

Hur kan bankerna möta konkurrensen? 

Den hårdnande konkurrensen kan lätt ses som oövervinnerlig. Det är då viktigt att komma ihåg att traditionella banker fortfarande har många fördelar, främst när det gäller storlek på kundbas, tillgång till resurser, kunskap och ett trovärdigt varumärke. Det är något att bygga vidare på. 

- Man måste komma ihåg att betalningar är en volymverksamhet, tillägger Hanne. Där kan storleken verkligen vara en stor fördel. Det är dock inte ovanligt att olika team ansvarar för varsin typ av betalning eller varsitt system. Det riskerar att göra verksamheten långsam och ineffektiv. Då blir det viktiga att effektivisera, optimera, snabba upp, konsolidera system för att få en enhetlig driftsmiljö och trimma organisationen.  

I teorin låter det kanske ganska enkelt, men i praktiken kan det innebära stora förändringar av betalinfrastrukturen, för att göra den mer flexibel. Med fördel kan betalinfrastrukturen också migrera till en molnmiljö, antingen i ett privat, publikt eller hybridmoln.  

Samtidigt är säkerhet av yttersta vikt och för att betalinfrastrukturen ska kunna anpassas efter dagens och morgondagens krav, underlätta driften och möjliggöra för lanseringar av nya tjänster samtidigt som regulatoriska och säkerhetsmässiga krav, krävs teknisk kompetens, en etablerad metodik och en förståelse för framtidens betallösningar.