Bank

Resource center

CGI, ett ledande IT- och affärskonsultföretag, och Bankgirot meddelar idag att de förlänger sitt partnerskap. De har under åren utvecklat ett robust partnerskap som kännetecknas av åtagandet att tillsammans effektivisera processer, förbättra effektiviteten och säkerställa högsta möjliga regelefterlevnad och säkerhet...

Susanne Edvardsson
Susann Edvardsson

Försäkringsbranschen kan risk, men hur kan de missa den stora interna risken?

30 April 2023 Nya förändrade förutsättningar Världsläget har stor påverkan på många verksamheter, med svängningar på börsen, hög inflation och nya förutsättningar till följd av exempelvis miljöpåverkan och nya sätt att ta betalt. Man ser också att nya bolag dyker upp med specialiserade...

Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och är valcentral för privatanställda tjänstemän. Collectum upphandlar också de bolag som får förvalta tjänstepensionen ITP.

Pallavi Kilania
Pallavi Kilania

Att få stelbenta banksystem att hänga med i räntesvängarna

7 Mars 2023 Vi lever i händelserika tider. Det kan te sig spännande, men från ett ekonomiskt perspektiv är turbulensen och oförutsägbarheten ofördelaktig för de alla flesta. Inflation och stigande räntor påverkar många konsumenter. Oavsett om privatpersoner har stora bostadslån, leasingbilar eller andra...

Eric Pettersson Ruiz
Eric Pettersson Ruiz

Sanningen bakom Web3

10 Februari 2023 Flum, flummigare, flummigast? Det är nog Web3… Låt mig förklara vad detta avser. De senaste åren har det inte bara talats mycket om Web3. Riskkapitalbolag och andra har dessutom investerat stora summor pengar i den senaste bolagstypen, så kallade Web3-bolag...

Stockholm – CGI får förnyat förtroende hos AMF Tjänstepension och AMF Fastigheter gällande ett helhetsåtagande för infrastrukturella tjänster. I över 20 år har CGI hjälpt AMF utveckla sin IT-funktion för att kunna ge sina kunder en så hög pension som...

CGI får förnyat förtroende som strategisk partner inom infrastrukturtjänster till Skandia. Avtalet innebär en modernisering av företagets infrastrukturella tjänster med fortsatt fokus på automation, säkerhet och regelefterlevnad. Som en del av det nya avtalet kommer CGI implementera Enterprise Cloud, en...