28 November 2022

CGI får förnyat förtroende som strategisk partner inom infrastrukturtjänster till Skandia. Avtalet innebär en modernisering av företagets infrastrukturella tjänster med fortsatt fokus på automation, säkerhet och regelefterlevnad. Som en del av det nya avtalet kommer CGI implementera Enterprise Cloud, en tjänst som ökar automatiseringsgraden med minskade ledtider och ökad kostnadseffektivitet.

”CGI har under flera år levererat tjänster med hög tillgänglighet och hög säkerhet till Skandia. Nu vill vi ta ytterligare steg mot högre automatiseringsgrad och kostnadseffektivitet i verksamheten. Med den nya lösningen får vi ökad flexibilitet och snabbare time-to-market för vår utveckling”, säger Johan Clausén, CIO på Skandia.

Att gå över till en modern molnstruktur där privata och öppna molntjänster utnyttjas på bästa möjliga sätt är ett sätt för företag och organisationer att kombinera högsta flexibilitet samtidigt som kraven på hög säkerhet och tillgänglighet uppfylls.

"Det finns en ökande efterfrågan på privata moln med höga säkerhetsnivåer eftersom nya bestämmelser påverkar många olika aspekter av IT-hanteringen, särskilt hur data lagras, görs tillgängliga och skyddas. Detta påverkar alla typer av företag och organisationer, men särskilt de inom den finansiella sektorn. CGI kommer att hjälpa Skandia att hantera denna transformationsprocess mot en ökad användning av standardlösningar och genom att förbereda IT-miljön för ett större inslag av molnbaserade lösningar", säger Rakesh Kapoor, Vice President och chef för Financial Services på CGI.

Fördjupat samarbete

Skandia och CGI har samarbetat inom olika områden under en längre tid. Med det nya avtalet förstärks relationen genom effektivisering och automation där CGI tar ett bredare ansvar, samtidigt som man får förtroendet att stödja Skandia med sin strategiska förflyttning under många år framåt.

CGI har under en längre tid satsat stort på att utveckla säkra och effektiva molnlösningar för stora verksamheter med komplex IT-infrastruktur. Ett resultat av detta är att det globala analysföretaget ISG rankar CGI högst av de molnleverantörer som inte lyder under Cloud Act. (Cloud Act innebär att amerikanska myndigheter har möjlighet att begära ut data enligt amerikansk rätt, oavsett var den är lagrad).

För mer information, besök www.skandia.se

Om CGI
CGI grundades 1976 och är ett av världens största oberoende konsultföretag inom IT och affärsverksamhet. CGI har 90 000 konsulter och yrkesverksamma personer över hela världen och erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster, från strategisk IT- och affärskonsultation till systemintegration, outsourcing av tjänster och verksamhet samt ett stort antal egna system. Vi finns på 30 platser i Sverige och arbetar där kunderna finns. Intäkterna för räkenskapsåret 2022 var 12,87 miljarder dollar. CGIs aktie handlas på TSX (GIB.A) och NYSE (GIB). Läs mer på www.cgi.com.