Pallavi Kilania

Pallavi Kilania

Senior Consultant

Vi lever i händelserika tider. Det kan te sig spännande, men från ett ekonomiskt perspektiv är turbulensen och oförutsägbarheten ofördelaktig för de alla flesta. Inflation och stigande räntor påverkar många konsumenter. Oavsett om privatpersoner har stora bostadslån, leasingbilar eller andra former av låneåtaganden kan höjda räntor slå hårt och göra att många ser över sina nuvarande avtal och relationer med banker och låneinstitut.

Det kan eventuellt uppfattas som att situationen är en guldgruva för banker när räntorna skjuter i höjden. Dessa snabba och tvära kast på lånemarknaden medför dock stora utmaningar. Lånehanteringen står för 80-82 procent av många bankers affär men de befintliga systemen banker använder är ofta inte helt anpassade för att hantera de snabba kasten i både regleringar, ränteläge och potentiella kundströmmar.

Av många kännare uppmuntras kunderna att se över sina avtal och förhandla om sina lånerelationer i turbulenta tider. När kunderna stormar till banken för att se över sina avtal måste kunderna tas om hand på ett effektivt och bra sätt, samtidigt som underlag och system måste vara uppdaterade och fungera för att stötta relationen på ett bra sätt.

Riksbanken implementerar också förändringar och regleringar i rask takt, vilket ytterligare försvårar det för bankerna. Det blir också särskilt utmanande då de flesta av bankens kärnsystem ofta är gamla, komplexa och svåra att förändra när det sker snabba förändringar.

Detta sätter många banker i en knepig situation, då de tvingas stå på tårna och bemöta kunderna med en hög nivå av service och stor kunskap, så att kunderna inte överväger att lämna banken. Samtidigt tar det tid att uppdatera system och anpassa dem efter nya förändringar och krav. Kan bankerna inte balansera dessa krav är det stor risk att de får negativa effekter på lönsamheten och i slutänden, på sista raden.

Problemet är dock inte oöverstigligt. CGI, i samarbete med Pega, erbjuder lösningar för effektiv optimering av affärsprocesser inom bankväsendet och specifikt inom utlånginsområdet.

Med Pega-plattformens funktioner för low-code/no-code kan vi utveckla och leverera heltäckande processer tolv gånger snabbare än med traditionella metoder. Våra utlåningsexperter har exempelvis jobbat med en bank där vi hjälpt dem att automatisera hela deras utlåningsportfölj. Det tog ett år totalt, vilket kan jämföras med en utvecklingstid på uppskattningsvis minst fyra år med traditionella metoder. När utvecklingsresurser läggs på regelefterlevnad, är risken att det sker på bekostnad av nyutveckling. Detta kan Pega-plattformen avhjälpa.

De områden vi jobbar med Pega-plattformen inom, är bland annat låneoptimering, registrering av nya kunder, verifieringsprocesser, riskbedömning och Due Diligence, kundservicelösningar och att strömlinjeforma bankens drift. Vi har framgångsrikt genomfört ett flertal projekt med stora banker, vilket ger dem möjlighet att förbättra kundfokus, samt öka kundlojaliteten och effektiviteten när det gäller att hantera snabbt föränderliga krav.

Intresserad av att höra mer om hur du kan optimera dina system utan att slå av på takten? Då är du välkommen att mejla mig direkt eller kontakta mig på Linkedin.

About this author

Pallavi Kilania

Pallavi Kilania

Senior Consultant

Med en passion för digital tranformation och ett stort intresse för förändrade regler och marknadsdynamik fokuserar Pallavi på digital utlåning och hur vi på CGI kan hjälpa bankerna att identifiera strategier för att erbjuda en sömlös kundupplevelse och automatisera affärsprocesser. ...