I mer än fyra decennier har vi skapat effektiva och innovativa lösningar som hjälper våra kunder att leverera bättre service, öka sin säkerhet, stärka sin konkurrenskraft eller effektivisera sin verksamhet. Som konsult hos oss blir du en del av ett team där skarpa hjärnor delar tankar och bygger framgång, kollegor och kunder tillsammans. I projekt på lokal och global nivå sätter vi innovation i fokus, för att hitta vägen framåt.

Kvinnlig läkare sitter med ipad i handen.

Vi frigör resurser inom hälso- och sjukvården

Fler behöver vård i Sverige men resurserna minskar. Digitaliseringen möjliggör i många fall en smartare resursanvändning. Vi är med och digitaliserar hälso- och sjukvården bland annat genom vår tjänst för elektronisk hantering av högkostnadsskydd, som sju miljoner svenska medborgare använder.

Vi har även stöttat Södra Älvsborgs Sjukhus i att genomföra automatisering av ett antal administrativa processer, med hjälp av Robotic Process Automation. Den frigjorda tiden läggs istället på arbete med patienter.

Samarbetet med SÄS ledde till att CGI fick en titel som Årets partner från Microsoft, inom specialkategorin Data/AI/Covid-19.

Tomater och andra grönsaker i plåtlådor.

Vi digitaliserar storköksverksamheten från planering till servering

Vårt intelligenta kostdatasystem hjälper restauranger och storkök att ta fram måltider som är kvalitetssäkrade, matnyttiga, näringsberäknade och individanpassade. Systemet gör det även möjligt att övervaka mängden matsvinn i kilo och kostnaderna för matsvinnet i realtid. Vid det finska försvarets garnisoner minskade mängden matavfall med hela 36 procent inom tre månader efter införandet av systemet.

Burlövs kommun är först i Sverige med att implementera vårt kostdatasystem. Systemet kommer att ligga till grund för hantering av alla kommunala måltider. Det handlar om cirka 3 000 måltider per dag till alla kommunens förskolor, skolor, äldreboenden och särskilda boenden.

Kvinna och man sitter vid bord och tittar på papper med siffror.

Vi moderniserar verksamhetsprocesser i Sveriges regioner

Vi hjälper 14 av Sveriges 21 regioner och 70 procent av marknaden med att samla sina administrativa processer i en sammanhängande digital enhet genom vårt system för ekonomi, inköp och procure-to-pay.

Något som vi just nu arbetar med är att förbättra ekonomihanteringen på Stockholms universitet. Bland annat kommer projekthanteringsfunktionen i systemet att möjliggöra en bättre kontroll och uppföljning av universitetets externfinansierade projekt.

Tre män sitter vid ett skrivbord och tittar på en datorskärm.

Vi hanterar löner med hela välfärdens personalsystem

Vårt löne- och personalsystem används av ungefär 60 kunder inom stat, kommun och landsting i Sverige. Bland kunderna finns Luftfartsverket, Stockholms läns landsting och Uppsala kommun.

Ett av våra senaste projekt är arbetet mot de största myndigheterna i statsförvaltningen. Där hanterar vårt system 100 000 statliga löner. Förutom lönehantering finns möjligheten att nyttja andra funktioner så som stöd för rekrytering, rehab, kompetens- och utbildningsadministration samt tidrapportering.

Kvinna sitter framför laptop med två barn bakom sig.

Vi skapar webbtillgänglighet för fler medborgare

2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och i alla EU-länder. Direktivet har syftet att öka webbplatsers tillgänglighet för alla besökare, oavsett funktionsvariation. Flertalet av våra projekt har stort fokus på att hjälpa våra kunder att leva upp till de nya kraven, och i förlängningen skapa större tillgänglighet för fler.

Bland annat har vi utvecklat och förbättrat reseplaneraren i ett av Sveriges största län enligt direktiven. Vi har även tagit fram en helt ny webbplats till en svensk myndighet, med högre tillgänglighet och en bättre användarupplevelse.

Två personer i blåa bygghjälmar står och läser ett dokument.

Vi flyttar städer genom augmented reality

I vårt projekt ”Hidden City” underlättade vi flytten av Kiruna genom att visualisera var vatten- och avloppsledningar var dragna under mark via HoloLens och AR. Läckor i ledningar blev lättare att lokalisera och det gick att gräva med större precision än tidigare, vilket ledde till färre störningar för medborgarna och större effektivitet både tids- och kostnadsmässigt.

Förutom att ge en effektivare flytt av Kiruna, blev ”Hidden city” nominerat som bästa innovation på Smart city world congress och Microsofts CEO Satya Nadella lyfte fram innovationen som en av de tio saker som inspirerat honom under 2019.

...håller på och bygger en prototyp på en digital tvilling som ska hjälpa oss att använda jordens resurser bättre?

European Space Agency (ESA) bygger upp en detaljerad digital tvilling av jorden för att bättre förstå hur global livsmedelshantering fungerar. Syftet är att skapa bättre och robustare processer för hantering och distribution av livsmedel. CGI får förtroendet att bygga upp en prototyp av den digitala tvillingen. Läs mer.

...varit med och utvecklat, lanserat och marknadsfört appen ”Klimaträtt”?

Appen hjälper användaren att minska sitt klimatavtryck med i genomsnitt 31 procent, genom att tipsa om mer klimatriktiga val i vardagen. Med appen kan användaren mäta sin dagliga klimatpåverkan inom boende, mat, transport och övrig konsumtion.

...har ett samarbete med Försvarsmakten för att förhindra och förebygga cyberattacker?

Rent konkret kan samarbetet gå till så att CGI, tillsammans med försvaret, identifierar medarbetare som sitter på kritiska befattningar och upprätthåller viktiga system och ser till att de även krigsplaceras i dessa roller. Läs mer här och här.

...hjälpt ett globalt läkemedelsföretag att reducera sina utsläpp med 19 000 ton per år?

CGI skapade processer för att läkemedelsföretaget skulle kunna ställa om sin varutransport från flyg till båt. Omställningen har reducerat koldioxidutsläppen med 19 000 ton per år. Dessutom har antalet kasserade produkter minskat till nästan hälften.

...är Sveriges ledande leverantör av säker elektronisk identifiering och underskrift?

Vi har exempelvis skapat en eID-tjänst som används för inloggningar och underskrifter till Skatteverkets e-tjänster, bland annat e-deklaration.

...utvecklat en webbplats som hjälper användaren att göra säkrare elinstallationer?

Webbplatsen utvecklades åt en svensk myndighet med syfte att upplysa användaren om huruvida den får göra ett eljobb i hemmet på egen hand, eller om ett elföretag måste anlitas. Många utför installationer själva men få vet att det sällan är lagliga installationer. Tjänsten hjälper användaren att enkelt ta reda på vem som får utföra en viss typ av elinstallation.

...samordnat varutransporterna inom flera av kommunerna i Stockholmsområdet för minskade utsläpp och en bättre närmiljö?

CGI skapade ett system för att samordna varutransporterna inom kommunerna. Den samordnade distributionen har minskat koldioxidutsläppen med 70 procent och skapat en bättre närmiljö för invånarna i kommunerna.

Två kvinnliga och tre manliga konsulter på CGI som står bredvid varandra.

Framgång är att gå framåt. Tillsammans.

På CGI tror vi på tanken att vi når längre om vi trivs ihop och jobbar tillsammans. Varje dag bygger vi varandra, våra kunder och vår verksamhet. Du har också möjlighet att dela den framgång vi tillsammans skapar genom att köpa in dig i CGI:s aktieköpsprogram. På så sätt kan alla medarbetare – som vi på CGI kallar medlemmar – ta del av företagets vinstdelning, kundernas och företagets bästa blir allas bästa. Alla mår bra när det går bra.

Hitta din nästa karriärutmaning

Gråhårig kvinna tittar ut genom fönster.

Insights you can act on

”Insights you can act on” representerar vårt engagemang och våra möjligheter att fungera som kundens partner i den digitala transformationen. Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster för att bidra med värdefulla insikter, samtidigt som vi skapar och levererar innovativa tjänster och lösningar för att nå kundens mål.

Läs mer om oss på CGI