Med lyckad robotisering på Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, tog CGI återigen hem en titel som Årets partner från Microsoft, denna gång inom specialkategorin Data/AI/Covid-19. Arbetet genomfördes i tätt samarbete mellan SÄS och CGI. Robotiseringen innebär att många administrativa och manuella arbetsuppgifter har eliminerats. Den frigjorda tiden läggs istället på arbete med patienter.

”Vi är oerhört glada och stolta över utnämningen. CGI har många kunder där vi hjälper till med digitalisering, som för oss är innovation samt verksamhetsförbättringar med hjälp av IT. CGI har spetskompetens inom verksamhetsutveckling, processoptimering, automatisering och förändrings-ledning men även inom gammal och ny teknik som till exempel RPA, App-utveckling, AI, Machine Learning, BI, Digital Arbetsplats. CGI är Digital Partner till SÄS och att utnämningen gäller vårt stöd till dem och deras målmedvetna arbete med att effektivisera och automatisera för att frigöra tid för Covid-19 gör oss extra stolta”, säger Jon Nilson ansvarig för arbetet inom Public hos CGI i Göteborg.

Södra Älvsborgs Sjukhus arbetar mycket målmedvetet och ligger långt fram i sitt arbete med digitalisering. CGI bidrar med stöd och spetskompetens i deras arbete sedan några år tillbaka.

Entrén till Södra Älvsborgs sjukhus med ett gult bostadshus i bakgrunden och blå sommarhimmel
Södra Älvsborgs sjukhus

”Covid har varit en otrolig utmaning, det har varit en förändring som har kommit väldigt fort och vi har valt att försöka reagera snabbt på att försöka göra smarta saker. Man kunde ju ha valt att bromsa vårat digitaliseringsarbete och göra andra saker istället, men vi valde att gasa! Covid innebar ökad administration för många saker, myndigheter kräver rapporter, vi behövde snabba labbsvarsloppar, etcetera. Så vi har utvecklat nya robotar”, säger Peter Häyhänen utvecklingschef på SÄS. Se mer i videon.

Tillsammans med Södra Älvsborgs Sjukhus, som ingår i Västra Götalandsregionen, har CGI gett stöd i att automatisera arbetsuppgifter med hjälp av RPA, Robotic Process Automation. Genom att kombinera kunskap om att optimera och automatisera arbetsprocesser tillsammans med djup teknisk kompetens har CGI gett stöd till SÄS att genomföra automatisering av ett antal administrativa processer på sjukhuset. Roboten, som egentligen är ett intelligent datorprogram, kan till exempel fylla i formulär, söka information och automatiskt flytta och fylla i information i flera system för att undvika dubbelarbete.

Efter implementationen av RPA-lösningarna på SÄS har den administrativa arbetsbelastningen i de automatiserade lösningarna minskat betydligt. Områden som hanteras helt eller delvis automatiskt inkluderar till exempel bevakningen av röntgen- och labbsvar samt att skicka svaren till rätt person, administration kring flytt av patienter och att hantera administrationen kring registrering av uppgifter som ofta behöver göras i flera olika system.

En annan funktion där RPA spelar en viktig roll på SÄS är i att hjälpa patienter genomföra säkra besök på sjukhuset. Till exempel skickar roboten SMS till patienter och meddelar hur situationen är och ger dem möjlighet att ställa in bokade besök om man upplever Covid-19-symptom.

Ytterligare en automatiserad process stöder smittspårningen och underlättar för att komma i kontakt med personal som varit i kontakt med smittade patienter.


För kontakt och mer information kring lösningen, kontakta Jon Nilsson eller Gunnar Arveståhl.