Avancerad dataanalys för CRM-data

Är du nyfiken på att börja använda algoritmer och datamodeller för att generera nya insikter utifrån er CRM-data? Ta chansen att under en dags workshop använda avancerad dataanalys på Azure-plattformen för att bearbeta er CRM-data och skapa en datamodell, som sedan tränas för att kunna bidra med nya insikter. Läs mer

Business For Utilities Suite (BFUS)

BFUS – Business For Utilities Suite – är ett kraftfullt affärssystem för att hantera fakturering, kundinformation, avtal, produkter, mätvärden och mycket mer för alla bolag som hanterar utilities. Läs mer

Dynamics 365 - Affärssystem som optimerar din affär

Dynamics 365 är Microsofts molnbaserade affärsplattform, en lösning som är en vidareutveckling av ERP-plattformarna Dynamics 365 FO/SCM och Dynamics 365 Business Central  som samtidigt gifts samman med CRM. Det gör att Dynamics 365 raderar gränsen mellan CRM och ditt affärssystem och ger dig smarta lösningar som tar hänsyn till hela kundresan. Läs mer

HR och Lön

Nöjda medarbetare ger förutsättningar för att bygga starka och konkurrenskraftiga företag och organisationer. Vi erbjuder rätt verktyg och tjänster för att lyfta ert löne- och HR-arbete till att bli mer strategiskt. Vi erbjuder lösningar och tjänster för både privat- och offentlig sektor anpassade att stödja svenska lagar och kollektivavtal. Läs mer

IFS

Med hjälp av branschinsikter och IT-experter implementerar vi tillsammans med IFS innovativa lösningar. Vi hjälper er att förvalta företagets tillgångar, ekonomi och projekt på ett ställe. Läs mer

Infor M3

Genom att kombinera Infor M3-kompetens med Business Consulting, IoT, AI, BI, Cloud och andra områden skapar vi ett unikt erbjudande till våra kunder. Läs mer

 

 

Microsoft Analytics

CGI har ett mycket nära samarbete med Microsoft inom Analytics och Business Intelligence och har flera gånger fått pris som årets partner inom kategorin. Genom vår breda kompetens kring Microsofts totala utbud har vi en unik position som Analytics-partner. Läs mer

Modern integration

Digitalisering kräver en agil och möjliggörande digital plattform - en plattform som enkelt tillhandahåller och integrerar data och tjänster i digitala ekosystem. En sådan digital plattform integrerar era system med varandra och exponerar varje integration som en liten och därför hanterbar tjänst som kan återanvändas igen och igen i er affärs- och verksamhetsutveckling. Läs mer

Raindance - ett modernt och flexibelt affärssystem

Raindance samlar flera olika verksamhetsprocesser inom en helintegrerad lösning. Utöver att vara ett av marknadens starkaste e-handelssystem har Raindance dessutom en kraftfull lösning för att stödja organisationens utdatabehov, allt från budgetering till uppföljning. Läs mer

SAP

Med S/4HANA har SAP satt standarden för nästa generations affärssystem. I en allt mer komplex och föränderlig värld ställs höga krav på innovationstakt, flexibilitet och faktabaserat beslutsfattande. En digital transformation är oundviklig och hur vi interagerar med våra system blir allt viktigare. Läs mer

Treserva verksamhetssystem för vård och omsorg

Treserva är ett gemensamt system för hela socialtjänsten, inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Med Treserva verksamhetssystem för vård och omsorg möter ni både dagens och morgondagens utmaningar. Det är ett modernt och öppet system för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. Läs mer

TWIN360 – Treasury & Asset Management system

TWIN360 effektiviserar processer inom Treasury och Asset Management som till exempel likviditetshantering, riskhantering, marknadsvärdering, bokföring av finansiella instrument, finansiella betalningar, administration och bekräftelserutiner. Läs mer