HR System

Lönesystem

Ett komplett lönesystem

Vare sig du söker ett heltäckande lönesystem för företag eller offentliga organisationer och myndigheter så har CGI lösningarna. Tack vare vår starka position på den svenska marknaden och mångåriga erfarenhet har vi byggt upp en bred kompetens baserad på erfarenheterna från våra många kunders behov, önskemål och arbetssätt.

Läs mer

lonesystem

HR-system

Ett heltäckande HR-system

Med mer än 30 års erfarenhet av HR-system kan vi erbjuda kompletta HR-system för företag eller offentliga organisationer och myndigheter. Vår kärnverksamhet bygger på att minska sårbarheten och öka effektiviteten, säkerheten och kvaliteten i organisationers HR-system och HR-processer. Tack vare våra många kunders olika behov, önskemål och arbetssätt har vi byggt en stark position på den svenska marknaden baserad på bred kompetens och mångårig erfarenhet.

Läs mer