två kvinnor står leende och tittar på en laptop medan kollegor syns i bakgrunden

HR och Lön för offentlig sektor

Värdeskapande stöd för lön- och personalprocesser inom offentlig sektor.

Vi på CGI erbjuder det heltäckande personalsystemet Heroma, helt utvecklat i Sverige för svenska lagar och kollektivavtal. Med fokus på värdeskapande självservice för chefer och anställda stöds allt från behovet av anställningsstöd till operativ bemanning och uppföljning. En levande HR-master för hela organisationen. Vi erbjuder också löneoutsourcing och lönekonsulter.

Läs mer

Man som leende intervjuas av en annan man

HR och Lön för privat sektor

Värdeskapande stöd för lön- och personalprocesser inom privatsektor.

Vi på CGI erbjuder både de verktyg som krävs för att hantera alla grundläggande HR- och löneprocesser men också löneoutsourcing och lönekonsulter. Genom en molnbaserad HR-lösning som tillfredsställer den moderna organisationens behov av ett kraftfullt HR-stöd tillsammans med det svenska lönesystemet POL skapar vi förutsättningar för att arbeta strategiskt och framåtriktat.

Läs mer