Two professionals working together in a laptop

Varför välja lönesystem hos CGI?

I ett systemlandskap som ofta präglas av komplexa lösningar och flera olika system är det tryggt att veta att det finns helhetslösningar för lönesystem. CGI erbjuder kompletta löneplattformar för den privata och offentliga sektorn för att hantera samtliga löneprocesser. Lönesystemen omfattar allt inom lön, löneöversyn, semester, pension och ekonomi. Lönelösningarna täcker även bl a rese- och tidrapportering, utläggshantering, attest, ledighetsansökan, sjukanmälan, pension, förmåner, ersättning m m. Funktionerna utvecklas löpande och görs tillgängliga för medarbetare och chefer via lättanvända och moderna webb-gränssnitt. Lönesystemen är flexibla och framtidssäkra och hjälper hela organisationen på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

1000 000 +
anställda får lön genom CGI:s olika lönesystem för offentlig och privat sektor
50+
års erfarenhet av lön
100+
olika kollektivavtal omfattas

Fördelar med lönesystem hos CGI

Helhetslösning
  • Sveriges heltäckande HR-system och lönesystem för privat och offentlig sektor, som är utvecklat för svenska lagar och kollektivavtal
  • Fokus på användarvänlighet
  • Självbetjäning via webbportaler
Kostnadseffektivt
  • modulärt upplägg; välj och betala enbart för de HR-och lönemoduler som ni har behov av.
  • ökad tillgänglighet och effektivitet via webbportaler för medarbetare och chefer.
  • möjlighet att skapa en effektivare och mer kostnadseffektiv HR-och lönefunktion
Framtidssäkert
  • Hög säkerhet för lokala förutsättningar baserat på utveckling från vår globala säkerhetsorganisation.
Consultants analysing analytics report

Vi erbjuder heltäckande lönesystem för samtliga lönebehov i Sverige, oavsett om du är verksam inom den privata eller offentliga sektorn. De fullskaliga lönelösningar finns tillgängliga både som molnbaserad Software as a Service lösning (Saas), som lokal installation (OnPrem) eller som HRM- och löneoutsorcing. Lönesystemen är modulbaserade, vilket betyder att ni väljer och betalar endast för de lönemoduler ni har behov av, vilket är en unik möjlighet för att hålla nere kostnaderna och samtidigt få en kundanpassade helhetslösning. Det är enkelt att nå våra lönesystem eftersom alla löneuppgifter finns tillgängliga på webbportaler som nås via datorn, surfplattan och mobiltelefonen.

Professional talking over phone

Våra lönesystem omfattar bl a följande områden

Lön

Löneadministration hanterar bl a alla medarbetares och chefers löner, lönespecifikationer, ersättningar, semester, frånvaro/ledighet, utlägg, lönerevision, pension, ekonomi och övriga lönerelaterade händelser.

Tid och resor

Våra lönesystem inkluderar alla olika processer som omfattar bl a tid, frånvaro, föräldraledighet, övertid, resor, körjournaler, bilersättningar, traktamenten, representation, utlägg, semester, attest mm.

Självservice och förmåner

Med hjälp av webbaserade självserviceportaler kan chefer och medarbetare hantera information och rapporter som ligger till grund för lönehanteringen, vare sig det sker i datorn, surfplattan eller mobiltelefonen. I förmånsportalen bestämmer kunden själv vilka förmåner som samlas och är ett effektivt självservicestöd som förenklar bl a det dagliga arbetet med kvittohantering.

Kom igång enkelt med våra lönesystem

Det är enkelt att starta och komma igång med våra lönesystem. Tack vare lång och bred erfarenhet baserad på best practice hos våra många kunder erbjuder vi med samlad expertis en kundanpassad uppstart.

Så här går ett införandeprojekt till

Projekten kan se olika ut beroende på kundens behov men de genomförs med utgångspunkt i vår projektmodell där följande faser ingår:

Process bild som visar hur ett införande projekt av lönesystem kan se ut
två kvinnor står leende och tittar på en laptop medan kollegor syns i bakgrunden

Offentlig sektor

Heroma – ett heltäckande HR-och lönesystem för kommuner, myndigheter och regioner

Läs mer

Man som leende intervjuas av en annan man

Privat sektor

POL- en fullskalig lönelösning för alla företag

Läs mer