Från administration till planering och uppföljning – Heroma erbjuder effektivt, rollbaserat systemstöd i alla led. Med en dynamisk helhetslösning som omfattar alla de processer som ingår i dagens HR-verksamhet underlättas såväl den dagliga driften som det långsiktiga personaladministrativa arbetet. Heroma används av cirka 60 kunder inom stat, kommun och landsting i Sverige. Bland kunderna finns Luftfartsverket, Stockholms läns landsting och Uppsala kommun. Inom CGI i Sverige arbetar cirka 90 medarbetare med Heroma.

Läs mer

Heroma kundwebb

Kundwebb (kräver inloggning)