7 Februari 2022

CGI har fått fortsatt förtroende att hantera löneprocessen för Volvo Group med cirka 22 000 anställda. Volvo Group har sedan 2001 överlåtit hela lönehanteringsprocessen åt CGI för att öka kvaliteten och flexibiliteten och säkerställa att den håller en hög leveranssäkerhet. Detta samarbete fortsätter nu genom det förnyade avtalet.

De flesta verksamheter står med jämna mellanrum inför utmaningar när det gäller att upprätthålla kompetens och bemanna sina löneavdelningar. Särskilt utsatta perioder är semestertider men det kan vara minst lika tufft att säkra kapacitet i samband med årsskiften, semesterårskiften och andra arbetsintensiva skeden. 

Löneprocessen ses sällan som kärnverksamhet, men samtidigt är rätt lön i rätt tid en service som medarbetarna med självklarhet förväntar sig av sin arbetsgivare. Ur arbetsgivarens perspektiv måste löneadministrationen därför löpa på så effektivt som möjligt, med hög förutsägbarhet och helst till en så låg totalkostnad som möjligt.

”Volvo Group är en viktig kund och vi uppskattar vårt långa och fina samarbete. Vi är glada att vi fått förnyat förtroende att hantera Volvo Groups löneadministration, säger Maria Svedin, chef för affärsutveckling inom lön och HR på CGI.

CGI har en lång och gedigen erfarenhet av att överta kunders löneadministration, antingen helt eller delvis – med eller utan ett övertagande av personal.

CGIs kunder är av varierande storlek, från några av Sveriges mest välkända industrikoncerner till mindre och mellanstora företag. CGIs långa och djupa erfarenhet inom lönehantering säkerställer att kundernas lönehanteringsprocess är trygg och effektiv och att vi alltid levererar det som de anställda förväntar sig, nämligen rätt lön i rätt tid.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag med lönehantering? Kontakta Maria Svedin: maria.svedin@cgi.com