Hur länge sedan var det ni gjorde en genomlysning av HR verksamheten? Det finns drygt 20-30 HR-processer på ett genomsnittligt svenskt företag. Har ni koll på dem? En genomlysning av HR-verksamheten ger er en ökad insikt om era HR-processer och ett beslutsunderlag för att förbättra HR-arbetet och därmed öka verksamhetsnyttan.

Ett första steg är att säkerställa att HR-processerna möter kraven från omvärld och verksamhet på ett effektivt sätt. De organisationer som har fungerande processer frigör tid för att arbeta med de strategiska HR-områdena som utvecklar och stödjer affärs- och verksamhetsmålen. Flera av HR-processerna är administrativa och kan upplevas som betungande om de inte fungerar optimalt. Här finns det stora effektivitetsvinster att hämta genom standardiserade processer och arbetssätt. Vi hjälper er att identifiera dessa områden.

 

Läs mer om HReView genom att ladda ned broschyren nedan.