Monika Lundberg har arbetat på CGI i över 13 år i ett flertal olika ledande roller. Hon drivs av hållbar affärsutveckling med människan i fokus och ser just mångfald och inkludering som framgångsfaktorer för att leverera hållbara och framgångsrika resultat.
–  Jag tror att vi i vår bransch fortfarande har en lång resa att göra innan vi kan säga att vi har en sant inkluderande miljö som ger utrymme för, och drar nytta av, olikheter och olika förmågor, säger hon. 

 

Sedan fyra år leder Monika affärsområdet i Sverige där CGI utvecklar egna standardsystem och digitala tjänster med tillhörande konsult- och outsourcingtjänster samt den del som är specialiserad på att implementera och driva stora komplexa AM-projekt och åtaganden hos kunder runt om i hela världen.

”Alla vet att vinnande team byggs genom att sätta samman individer med olika förmågor, erfarenheter och bakgrund, vilket är lätt att säga men svårare att genomföra i praktiken. Jag tror att vi i vår bransch fortfarande har en lång resa att göra innan vi kan säga att vi har en sant inkluderande miljö som ger utrymme för, och drar nytta av, olikheter och olika förmågor”.

Att ständigt utmana sig själv och sin organisation på att ta detta från ord till handling ser Monika som ett av sina allra viktigaste uppdrag som ledare. Hon ser det också som en viktig förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare som levererar framgångsrika och hållbara resultat där medarbetarna har kul tillsammans på vägen.

Vill få fler att välja en karriär inom Tech  

Monika får ofta frågan vad som krävs för att få ännu fler kvinnor intresserade av att välja en karriär inom Tech. Hon menar att branschen tillsammans behöver bli mycket bättre på att förklara att det inte bara handlar om teknik utan om verksamhetsutveckling med stöd av IT och om att lyfta fram bra förebilder. 

”Vi behöver redan i tidig skolålder skapa intresse för IT och visa att teknikbranschen är mycket mer än att bara koda. Det handlar primärt om att hitta smartare och bättre lösningar på olika sorters utmaningar och möjligheter. Samtidigt behöver vi bli bättre på att lyfta fram förebilder med olika bakgrund och erfarenhet med mångfald som stark ledstjärna för att spegla samhället i stort”.

Intresset för IT kom tidigt i karriären

Intresset för att skapa smarta lösningar på olika typer av verksamhetsutmaningar väcktes tidigt i karriären. När möjligheten dök upp att få kombinera det intresset började Monika sin resa inom verksamhetsutveckling och affärsutveckling i symbios med IT med målet att skapa smarta, effektiva och hållbara tjänster som genererar verksamhetsvärde. 

Idag arbetar Monika som ledare för BU IP BPS&GDC. Den spektakulärt kryptiska förkortningen står för Business Unit Intellectual Property, Business Process Services och Global Delivery Center. Det är den delen av CGI som utvecklar standardsystem och digitala tjänster till offentlig sektor och kommersiella företag med tillhörande konsulttjänster och outsourcing-tjänster samt den del som är specialiserad på att implementera och driva stora och komplexa AM-projekt och åtaganden hos kunder runt om i världen. 

Intresset för ledarskap och vikten av att bygga vinnande team kom redan när hon som ung var aktiv inom ett flertal olika lagsporter och med en pappa som var professionell hockeyspelare. I arbetslivet har Monika haft förmånen att arbeta med många duktiga ledare som både motiverat och utmanat henne, vilket hon är väldigt tacksam för.

”Jag insåg rätt tidigt att det viktigaste för att utvecklas och ständigt bli bättre är att våga utmana sig själv till den gränsen att man vågar misslyckas, lär sig av sina misstag och sen ha modet att gå vidare. För mig handlar ledarskap om att vara värderingsdriven, modig, nyfiken, empatisk samt att ha förmågan att utveckla och coacha andra till sin fulla potential”.

Vad är det bästa med att arbeta på CGI?

”Jag älskar vår kultur. Som ledare får du stort ansvar att driva din verksamhet och det är en fin familjär stämning där det finns fantastiska förutsättningar för ett ständigt lärande så väl lokalt som globalt. CGI är ett företag där du kan utvecklas och växa med nya utmaningar och roller, och där du kan bygga en karriär över tid, avslutar Monika Lundberg. 

Läs mer på Karriär | CGI Sverige