14 November 2018
Ett antal representanter från CGI tillsammans med fackförbundet Unionen står med diplomet som CGI precis fått överräckt i egenskap av utmärkelsen som en jämställd arbetsplats

Fackförbunden Unionen delar sedan 15 år ut priserna Guldknappen för mest föräldravänliga arbetsplats, Guldstegen för den arbetsplats där det är enklast ur jämställdhetsperspektiv att göra karriär och Guldpengen för bäst lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv.

I år valde Unionen att ge utmärkelsen Guldstegen till CGI för insatserna kring att skapa en arbetsmiljö där det ska vara lika enkelt för kvinnor och män att satsa på karriären.

”På Unionen vill vi inspirera och åstadkomma förändring för en bättre arbetsmarknad för både män och kvinnor. Därför lyfter vi fram och prisar arbetsgivare som faktiskt jobbar aktivt med jämställdhet i praktiken”, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet står det vidare att CGI Sverige AB prisas för att i en mansdominerad IT-bransch jobba aktivt för att skapa jämställda karriärmöjligheter. Sedan några år sitter lika många kvinnor som män i den svenska ledningsgruppen och genom bland annat mentorskap och nätverkande stöder CGI arbetet med att fler kvinnor ska vilja ta steget och satsa på sin karriär.

”Vi har under många år bedrivit ett intensivt arbete för ökad jämställdhet på CGI. IT-branschen är mansdominerad, så även CGI med 31 procent kvinnor, men vi har satsat på att skapa en arbetsmiljö som ska vara välkommande för alla, oavsett kön, livssituation, ursprung och ålder”, säger Pär Fors, VD på CGI.

Genom att lyfta fram företag som faktiskt jobbar aktivt med jämställdhet i praktiken kan fler inspireras och åstadkomma förändring för en bättre arbetsmarknad för både män och kvinnor.