Resource center

Upptäck hur ett sjukhus i West Virginia optimerar hanteringen av resurser inom sina kateteriseringsinterventioner med GE Healthcares Centricity Cardio Workflow. Läs om hur den elektroniska inventeringslösningen påverkar verksamhetens effektivitet och ekonomi. Vid ett sjukhus i West Virginia identifierades ett behov...

I ett läge med en åldrande befolkning och stigande kostnader med tunga besparingskrav vilket bland annat kan beröra personal, kommer färre händer och huvuden behöva erbjuda mer vård. Denna fallstudie visas hur teknologi kan förändra och förbättra vårdleveransen inom sjukvården...

Uppsala kommun behövde förbättra tillgången till kommunens e-tjänster. Tillsammans med CGI implementerades ett brett utbud av legitimerings- och underskriftsalternativ. Samtidigt centraliserades hanteringen, med effektivare processer, högre säkerhet och bättre kostnadskontroll. Projektet har främjat invånarnas digitala inkludering, ett viktigt mål för...

Man behöver inte röra sig långt på stan förrän en Peab-logga dyker upp i synfältet. Intensiv verksamhet pågår överallt – från bostäder och förskolor till äldreboenden, köpcentrum, kontor, vägar, broar, parker och mycket annat. Vad många inte vet är att...

Schenker är ett speditions- och logistikföretag verksamt över hela världen. Företaget har alltid varit innovativt med mål att skapa effektiva försörjningskedjor såväl lokalt som internationellt. Arbetet med att bli ett digitalt företag som kan erbjuda ett komplett flöde för transporter...

Nordion Energi består av Weum, som är Sveriges största gasdistributör och Swedegas, som äger och driver stamnätet för gas i sydvästra Sverige. I koncernen ingår också Falbygdens Energi som erbjuder el och driver elnätet i Falköping. Tillsammans har koncernen närmare...

Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och är valcentral för privatanställda tjänstemän. Collectum upphandlar också de bolag som får förvalta tjänstepensionen ITP.

2013 blev Region Uppsala först ut i Sverige med att ha en digital hantering av högkostnadsskyddet genom CGI:s tjänst eFrikort. eFrikort är en tjänst som hanterar högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården. Nu blir Region Uppsala först i landet med att...

I framtiden ska patienter i Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt ha möjligheten att själv välja sina måltider. Syftet med Palmias nya matservice är att förbereda smakrik mat till patienter i sjukhus och andra vårdinrättningar.