Media center

Nordion Energi består av Weum, som är Sveriges största gasdistributör och Swedegas, som äger och driver stamnätet för gas i sydvästra Sverige. I koncernen ingår också Falbygdens Energi som erbjuder el och driver elnätet i Falköping. Tillsammans har koncernen närmare...

Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och är valcentral för privatanställda tjänstemän. Collectum upphandlar också de bolag som får förvalta tjänstepensionen ITP.

2013 blev Region Uppsala först ut i Sverige med att ha en digital hantering av högkostnadsskyddet genom CGI:s tjänst eFrikort. eFrikort är en tjänst som hanterar högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården. Nu blir Region Uppsala först i landet med att...

I framtiden ska patienter i Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt ha möjligheten att själv välja sina måltider. Syftet med Palmias nya matservice är att förbereda smakrik mat till patienter i sjukhus och andra vårdinrättningar.

SSP är en av de bäst bevarade hemligheterna i restaurang- och besöksnäringen. Även om inte många har hört talas om namnet, känner alla till bolagets varumärken. SSP är den ledande operatören av restauranger, barer, caféer, food courts och butiker på...

Kommunen var tidigt ute med att börja titta på beslutsstöd för verksamheten. Det har lett till att kommunen också har tydliga interna mål för vad ett beslutsstöd ska kunna bidra med till verksamheten, nämligen att tillgängliggöra information inom flera olika...

Målet är att skapa större transparens och bättre organisatoriskt lärande samt att ge verksamhetschefer större möjligheter att styra den dagliga verksamheten. Anders Håkansson är strategisk verksamhetsutvecklare och Jan Olausson är kvalitetsstrateg på Borås stad. Tillsammans ansvarar de för stora delar...

För fem år sedan inledde Trollhättans Stad ett projekt för att bli mer datadriven. Det ledde till införandet av ett beslutsstödsystem som nu är en viktig del i Trollhättans Stads digitaliseringsplan med mål att ge medborgarna bättre service och ökad...

En av de stora utmaningarna inom stålproduktion är att höja kvaliteten på stål och minska onödigt spill på grund av sprickor i stålet som orsakas i produktionen. För att hjälpa Uddeholm, en ledande stålproducent, att övervinna denna utmaning utvecklade vi...