I ett läge med en åldrande befolkning och stigande kostnader med tunga besparingskrav vilket bland annat kan beröra personal, kommer färre händer och huvuden behöva erbjuda mer vård. Denna fallstudie visas hur teknologi kan förändra och förbättra vårdleveransen inom sjukvården. Genom att införa Centricity Cardio Enterprise (CCE) har detta ledande sjukhus i Ohio tagit ett stort steg mot att förbättra sin vårdkvalitet och effektivitet. Den automatiserade rapporteringsprocessen har inte bara förbättrat tidsramarna för ekokardiografiundersökningar utan också frigjort viktig tid för vårdpersonalen att ägna sig åt det som verkligen betyder mest: patientvård.

Ett sjukhus i Ohio kämpade med långa handläggningstider inom ekokardiografi som förhindrade dem från att leverera snabba och förutsägbara resultat, särskilt för pre-operativa bedömningar. Årligen utför denna vårdinrättning runt 7500 kirurgiska ingrepp och sjukhuset behövde en lösning som skulle kunna påskynda deras rapporteringstider och optimera deras arbetsflöden.

För att möta denna utmaning implementerade sjukhuset Centricity Cardio Enterprise (CCE) från GE Healthcare. Genom att automatisera processerna kunde de minska manuella och ineffektiva rutiner som tidigare orsakade förseningar och fel i rapporteringen. Standardisering av arbetssätten möjliggjorde tidsbesparingar och minskade risken för fel.

Resultaten av denna satsning var imponerande. Tidigare svarsrapporteringstider för ekokardiografiundersökningar kunde ligga på över en vecka vilket kunde minskas till lite drygt ett dygn. Det nya systemet förhindrar felkällor som tidigare fanns i processen, såsom diktering och manuell datainmatning. Numera är variationen för svarsrapporteringstider mycket snävare vilket gör att sjukhuset kan planera sin verksamhet på ett mer förutsägbart sätt och genom att minska administrativa uppgifter kan vårdpersonalens tid frigöras till att fokusera mer på direkt patientvård.

Läs mer om kundcaset (pdf)