Utmaningen

Behov av gemensamt kundinformationssystem

Våren 2021 förvärvade Nordion Energi Falbygdens Energi, som består av ca 17 000 elnätskunder i Falköping med omnejd. Förvärvet av Falbygdens Energi innebar att Nordion Energi fick dubbla uppsättningar av CIS (Customer Information System) för att hantera bl a kunddata, prognoser, rapporter, mätvärden, leverantörsbyten och fakturor. Det resulterade också i att Nordion Energi fick två uppsättningar av leverantörer för t ex drift och utskriftshantering.

För att undvika dubbla underhåll, drift och supportavtal fanns det även kritiska datum att förhålla sig till, vilket krävde ett snabbt införande till ett gemensamt kundinformations-system. Nordion Energi tog över personalen från elnätsverksamheten på Falbygdens Energi vilket medförde ett utbildningsbehov i gemensamt systemstöd.

Nordion Energi letade efter en leverantör av CIS som hade erfarenhet och väl inarbetade leveransmetoder för migrering av CIS och systemstöd för nya verksamheter. Det var också viktigt med minimal stilleståndstid och påverkan på befintlig verksamhet i samband med produktionsöverläggningen. Efter utvärdering av olika leverantörer så föll valet på CGI.

Lösningen

Effektiv migrering av kunddata från nuvarande CIS till BFUS

Sedan våren 2019 har affärssystemet BFUS varit i drift hos Nordion Energi för att hantera deras gasverksamhet. CGI hanterar även driften och tillhörande erforderliga utskrifttjänster kopplat till gasverksamheten.

CGI föreslog att ett nytt juridiskt bolag och affärsenhet skulle läggas till i den befintliga BFUS-installationen och på så sätt använda befintligt affärssystem och även infrastruktur i form av teknisk och applikatorisk drift- och utskriftshantering. Enheten inom CGI som levererar, supporterar och förvaltar BFUS har under de senaste 10 åren hjälpt många kunders verksamheter och genomfört över 70 migreringar av befintliga CIS till BFUS.

Med en välbeprövad leveransmodell och dedikerat leveransteam genomfördes implementeringsprojektet på ca 7 månader från uppstart till driftsättning.

Aktiviteter som genomfördes under projekttiden var bl a:

  • Förstudie för att säkerställa den nya verksamhetens krav och behov
  • Parametersättning av nytt bolag i befintlig BFUS-installation för att stödja en ny verksamhet (elnät)
  • Utveckling av integrationer
  • Uppsättning och omkoppling till CGI:s utskriftsflöde
  • Migrering av data från nuvarande CIS till BFUS
  • FAT och SAT-tester
  • Utbildning av nya användare och befintliga användare i BFUS
  • Driftsättning

För att få en optimal och sömlös övergång av Falbygdens befintliga system till BFUS under testkonverteringarna och produktionssättningen var CGI:s team, med tillhörande projektledare, verksamhetskonsulter och tekniker, tillgängliga för test, utbildning och driftstöd till Nordion Energi och deras användare.

Ett viktigt mål var att säkerställa en säker och effektiv migrering av kunddata i samband med produktionssättningen samtidigt som införandet skulle påverka gasverksamheten så lite som möjligt. Det hanterades genom väl utarbetade tidsplaner tillsammans med Nordion Energi och CGI, allt för att komma igång så snabbt som möjligt.

7 månader
från uppstart till driftsättning
Säkert
hög datasäkerhet med driftlösning hos CGI
Vi sökte en leverantör som kunde hantera en effektiv migrering av Falbygdens kunddata med minimal påverkan på den befintliga gasverksamheten. CGI föreslog den säkraste och mest effektiva systemlösningen och implementationen genomfördes snabbt inom utsatt projekttid. Idag har vi en mer kostnadseffektiv och lätthanterlig lösning för all kundhantering inom koncernen, vilket frigör tid för att fokusera på bl a övriga affärsutvecklande aktiviteter

säger Jonas Benke CIO på Nordion Energi och beställare av projektet

Resultatet

Snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiv kundhanteringslösning

Nordion fick en effektivare systemlösning genom att hantera bara ett system med flera olika nyttigheter eftersom BFUS är ett processtyrt system med standardiserade processer oavsett nyttighet. Framför allt har migreringen från nuvarande CIS till BFUS resulterat i bättre kostnadseffektivitet då bara ett system underhålls och supporteras och befintlig serverinfrastruktur återanvänds.

Genom kontinuerliga utbildningar inom BFUS har flera medarbetare på Nordion breddat sin kompetens, tillgången på utbildad personal har ökat vilket har lett till en effektivare organisation och säkrare hantering av kundflöden. Vidare finns det även förutsättningar för en gemensam kundtjänst som möjliggör att samtliga Nordions kunder erhåller samma erbjudanden och service.

En hand på ett digitalt bord