Insikter från CGI:s globala undersökning sammanställda i nytt white paper

Varje år genomför vi på CGI en global undersökning där fler än 1400 ledare världen över djupintervjuas för att förstå de trender som påverkar deras prioriteringar inom verksamheten och IT, kostnader och investeringsplaner. Utifrån dessa intervjuer har tre avgörande förmågor identifierats som verksamheter måste ha för att klara sig igenom oförutsedda och omvälvande händelser som exempelvis covid 19-pandemin:

Bygg en agil organisation

Verksamheter kommer att fortsätta att tvingas hitta nya sätt att arbeta för att mildra effekterna av covidpandemin. CGI:s undersökning visar att verksamheter med hög flexibilitet har två till tre gånger så hög lönsamhet och tillväxt som icke-agila verksamheter. Chefer i privat verksamhet uppger att de har agilitet och flexibilitet som tredje viktigaste affärsprioritet i år, men samtidigt uppger endast 18 procent av de tillfrågade cheferna att de uppfattar den egna verksamheten som agil.

Tänk igenom teknikförsörjningskedjan

Pandemin har tydligt visat hur viktig teknikförsörjningskedjan är för att möta nya situationer och för att bygga robusthet i leveransen av produkter och tjänster. När cheferna i undersökningen ombeds att rangordna sina prioriterade investeringar uppger de modernisering, automatisering och molnteknologier som nyckelfaktorer för att skapa flexibla och robusta teknikförsörjningskedjor.

Satsa på digitala arbetsmiljöer

Digitalt engagemang med kunder och medborgare har fått en nytändning under covidpandemin. Cheferna i undersökningen nämner ”digitala medarbetarverktyg” som sina näst viktigaste digitaliseringsinitiativ. Trots detta ser 88 procent av cheferna ännu inte några resultat av sina egna företags digitala strategier.


John Karnblad President CGI Scandinavia
John Karnblad

”Krisen har tvingat oss att ställa många grundläggande frågor om hur vi lever och arbetar. Vi medborgare och konsumenter kommer att få se en mängd förändringar i samhället där tekniken kommer att utgöra själva kärnan”, kommenterar John Karnblad, President, CGI Skandinavien.

CGI koncernchef George Schindler har med hjälp av bland annat CGI:s branschexperter analyserat och formulerat insikterna från CGI Client Global Insights i ett white paper. Utöver de tre nyckelförmågorna som redovisats ovan, innehåller vårt white paper exempel på fallstudier från ledande företag. För mer information, se vår globala artikel.