Reinvent

Resource center

Robert Almqvist
Robert Almqvist

Vi vet saker som andra inte vet

11 November 2020 Varje år sätter vi på CGI oss ner med närmare 1 500 kunder runt om i hela världen och genomför en lång och bred intervju. När andra rapporter inte sällan baserar sig på webbenkäter, eller korta telefonsamtal, sitter vi med...

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Dyrt att bygga upp totalförsvaret på nytt – lova att inte skrota det igen

6 Oktober 2020 I samband med höstbudgeten september 2020 kan man läsa att det nu blir miljardsatsningar på försvaret och det civila försvaret. I flera år har det talats om att en förstärkning av totalförsvaret varit nödvändig men det är alltså nu som...

Insikter från CGI:s globala undersökning sammanställda i nytt white paper Varje år genomför vi på CGI en global undersökning där fler än 1400 ledare världen över djupintervjuas för att förstå de trender som påverkar deras prioriteringar inom verksamheten och IT...

Coronapandemin är en kris som slår hårt på samhället. I många branscher visar sig en sviktande efterfrågan i drastiskt sjunkande försäljningssiffror. Samtidigt försvåras möjligheten till extern finansiering i tider av osäkerhet, vilket sätter bolagens likviditet på prov. Med en lång...

Under Coronakrisen har Frankrikes konsumenter varit isolerade och helt beroende av handeln för att få tillgång till dagligvaror. Carrefour, en ledande global dagligvaruhandlare, stod inför utmaningen att snabbt säkra sina leveranskedjor för att lugna sina kunder och försäkra dem om...

Att en del gymnasieelever inte får i sig ordentlig lunch hemma när de pluggar på distans samtidigt som restauranger tappar besökare är välkända problem i coronakrisens spår. Eskilstuna kommun löser smidigt båda problemen genom att låta stadens restauranger erbjuda takeaway-lunch...

De danska regionerna har inrättat en nationell dansk biobank för att förbättra behandlingen av coronapatienter. Banken går under namnet Bio- och Genome Bank, Danmark (RBGB) och syftet är att stödja utvecklingen av nya behandlingar genom att samla in data från...