De danska regionerna har inrättat en nationell dansk biobank för att förbättra behandlingen av coronapatienter. Banken går under namnet Bio- och Genome Bank, Danmark (RBGB) och syftet är att stödja utvecklingen av nya behandlingar genom att samla in data från coronainfekterade personer.  

Prover från blod och halssekret hanteras och lagras på sjukhusen och data registreras i den nya biobanken. Proverna görs sedan tillgängliga för kliniker och forskare över hela landet.  

Den nya biobanken har satts upp på mindre än en vecka och de första proverna har redan hanterats och lagrats i frysar.  

”I bästa fall kommer den samlade informationen att ge kunskap om hur sjukdomen utvecklas och bidra till att få fram ett vaccin mot coronaviruset. Kanske kan vi få ny kunskap om varför vissa patienter blir allvarligt sjuka av viruset medan andra bara får milda symtom. Vi vet fortfarande inte om det exempelvis kan handla om genetiska faktorer. Den typen av kunskap kan ha en enorm inverkan på hur sjukdomen ska hanteras och förebyggas”, säger Estrid Høgdall, professor vid RBGB. 

Ulla Astman, chef för Danmarks regioner, är nöjd med att den danska covid-19-biobanken har upprättats så snabbt: 

”Många prover kan nu samlas in på ett organiserat sätt. Fler kommer att testas under de kommande dagarna och jag är säker på att många patienter är glada att bidra till det här initiativet. Vi vill alla minimera effekterna av den här pandemin som just nu utmanar vår befolkning och vår vårdkapacitet”. 

CGI tillhandahåller flera vårdlösningar till de fem danska regionerna, bland annat till den nationella Bio- och Genome Bank, Danmark (RBGB). För RBGB har CGI tillhandahållit immateriell äganderätt och kompetens utan kostnad för att stötta den gemensamma insatsen för att kartlägga och bidra till en bättre behandling av covid-19.