Varje år drabbas 2000 människor av typ 1-diabetes, varav 1000 är barn. Ingen vet varför och ingen botas. Barndiabetesfondens vision är att bota typ 1-diabetes till år 2040. Verksamheten finansieras med insamlingar från privatpersoner, företag och föreningar. För att fonden ska kunna fokusera på det viktiga arbetet och inte lägga onödig tid på manuell administration har CGI bidragit med tid, digital kompetens och integrationsresurser så att Barndiabetesfonden får tillgång till ett digitalt och modernt CRM-system med viktiga integrationer till övriga system. 

Fortfarande vet ingen den samlade orsaken till att människor får typ 1-diabetes. Sverige är, tillsammans med Finland, de mest drabbade länderna i världen. Trots sjukdomens allvar och omfattning råder det stor okunskap om typ 1-diabetes. Sjukdomen kräver komplex vård med insulinbehandling och blodsockerkontroller dygnet runt, livet ut. 9 av 10 som får typ 1-diabetes har ingen nära anhörig med sjukdomen och 40 procent av mammorna till barn med typ 1-diabetes har utmattningssymptom. 

Barndiabetesfonden arbetar för att öka kunskapen om typ 1-diabetes, öka stödet till drabbade och deras familjer samt att stödja forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes hos både stora och små. Barndiabetesfonden är idag Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1-diabetes. Sjukdomens utbredning och det lidande den för med sig blev startskottet för CGI:s engagemang. 

Att i välgörenhetssyfte bidra med digital kompetens, en grundsten hos CGI

Varje år har CGI:s anställda möjlighet att föreslå ideella projekt där företaget kan bidra med värdefulla resurser och kompetens för att hjälpa organisationer eller initiativ med olika typer av digitalt stöd. Totalt investerade CGI 89 837 timmar i frivilliga och pro bono-aktiviteter 2023[1]. En stor del av dessa ESG-projekt innebär att företaget bjuder på sin breda och djupa kompetens inom digitala lösningar och ny teknik, så att den kommer välgörande ändamål till godo. 

Mitt eget engagemang i den här frågan kommer sig av att jag har läst och hört flera gripande berättelser från verkliga livet där bland annat Maria Albertsson berättar om sin dotter Wilmas liv och hur det är att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1, säger Erika Hård, DCS Director Consulting Services, som nominerade Barndiabetesfonden till CGI:s ESG-initiativ. 

Projektet som CGI leder fokuserar på att integrera Barndiabetesfondens nya CRM-system med flera av verksamhetens andra viktiga system, så att bidrag och givare ska kunna hanteras digitalt i stället för manuellt. Med den nya integrationen kan Barndiabetesfonden hantera digitala swishbidrag, intäkter från verksamhetens webbshop och privata digitala insamlingar på ett effektivt och smart sätt. 

Att kunna effektivisera de digitala verktygen och delvis automatisera stora delar av administrationen sparar mycket tid och resurser för Barndiabetesfonden, som de i stället kan lägga på sitt huvudmål att bota typ 1-diabetes, säger Sofia Ottosson, projektledare för integrationsprojektet på CGI. Det känns väldigt viktigt och meningsfullt att vi på CGI kan bidra med vår digitala kompetens till något som kan hjälpa barn och familjer att få det och må bättre. 

En del av CGI:s uppdrag är också att förse Barndiabetesfonden med dokumentation över systemmiljön och de digitala verktygen så att de själva kan hantera systemen på ett bra sätt framöver. 

Det är viktigt för oss på CGI att de ESG-projekt vi engagerar oss i skapar verkligt värde för verksamheterna och att vi inte använder välgörenhetsarbetet som ett sätt att låsa in eller göra verksamheter beroende av våra tjänster, säger Sofia Ottosson. Vi vill helhjärtat hjälpa och stötta verksamheterna på ett genuint och verkligt sätt, där vi bidrar och bjussar på vår kompetens och ger tillbaka till viktiga delar av samhället. 

Projektet beräknas vara klart och överlämnat till Barndiabetesfonden i april 2024. 

[1] Läs mer om vårt ESG engagemang.