Stockholm (Sverige), 21 Mars 2024

Det försämrade säkerhetsläget har fått flera myndigheter och företag att se över sin beredskap och motståndskraft inför en potentiell samhällskris. IT-konsultföretaget CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), ett av de största IT- och affärskonsultföretagen i världen med stark närvaro i Sverige, har därför låtit genomföra en undersökning bland den svenska allmänheten för att öka förståelsen kring svenskarnas tankar, farhågor och förväntningar när det gäller samhällets beredskap. Undersökningen visar på stora skillnader i synen på beredskapen hos olika sektorer.

Hälso-/sjukvårds-/omsorgssektorn är den enda samhällssektor som är med i undersökningen som majoriteten (54 procent) av respondenterna anser vara bra på att hantera en krissituation. Livsmedelsförsörjning och dricksvatten hamnar näst bäst med 34 procent som anser sektorn vara bra på att hantera en krissituation. Den samhällssektor som flest (48 procent) tror är dåligt förberedd är bank och finans. Faktum är att ungefär var tredje respondent i genomsnitt uppger att de är tveksamma kring sektorernas förberedelser att hantera en krissituation.

 • Det är allvarligt att så många svenskar är tveksamma kring sektorernas beredskap, säger Torsten Bernström, Vice President Defence and Security på CGI Sverige. Dessa är en del av det vi kallar kritisk infrastruktur och det är viktigt att allmänheten känner förtroende och har tillräckligt med information för att samhället ska fungera så normalt som möjligt även vid en krissituation. I vår roll som rådgivare ser vi att olika sektorer har kommit olika långt i sin beredskapsresa men jag vill passa på att uppmana alla samhällskritiska sektorer att säkerställa att de har en motståndskraftig infrastruktur. Lika viktigt är att kunna tillhandahålla verktyg och processer för snabb och transparent tillgång till information. Detta är frågor som måste prioriteras.

Olika stor påverkan om en sektor slås ut

På frågan kring vilken eller vilka samhällssektorer som i störst utsträckning skulle påverka individen om de slogs ut svarar 74 procent el/värme/vatten medan 58 procent svarar mat/livsmedelsbranschen. Den sektor som skulle påverka svenskarna minst (4 procent) om den slogs ut är transportsektorn.

 • Vi har de senaste åren blivit extra påminda om hur beroenden blir oundvikliga i en komplex och sammankopplad värld, fortsätter Torsten Bernström. Dessa beroenden gäller självklart även mellan olika sektorer och därför förvånar det mig att transportsektorn hamnar så långt ner. Logistiken är grundläggande för att få samhället ska kunna gå runt. Det är väldigt viktigt både för privatpersoner och företag att ställa sig frågan vilka beroenden man har, för att verkligen klara sin beredskap och öka sin motståndskraft. När det gäller beredskap är ett sätt att skydda kritisk infrastruktur att bygga motståndskraft genom riskidentifiering, implementering av säkra IT-hanteringstjänster samt att ha global övervakning via ett säkerhetscenter.

En slutsats från rapporten är att det finns ett behov för branscher med stor samhällspåverkan att bli tydligare med vad de har för krisberedskap och vad medborgarna kan förvänta sig av dem i händelse av kris.

Baserat på våra branschövergripande dialoger kan följande fem steg följas för att säkerställa beredskapen: Skapa en bred förståelse för varför det är viktigt att vara förberedd; Identifiera de risker som organisationen måste hantera; Se över sårbarheter och brister i din krisberedskap; Genomför både en kvalitativ och kvantitativ analys av din krisberedskap; Prioritera och analysera genomförda, pågående och planerade åtgärder, avslutar Torsten Bernström.

  Om undersökningen

  Undersökningen har tagits fram på uppdrag av CGI och baseras på svar från 1000 personer i Sverige mellan 18 och 79 år som under slutet av 2023 har intervjuats genom Kantar Sifopanelen, som är en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Undersökningen är riksrepresentativ för Sverige och är framtagen med hjälp av Insight Intelligence.


  Om CGI

  CGI grundades 1976 och är ett av världens största oberoende företag inom IT- och affärskonsulttjänster. Med 90 500 konsulter och specialister över hela världen levererar CGI en heltäckande portfölj av tjänster, från strategisk IT- och affärsrådgivning till systemintegration, managed IT och business process services samt egenutvecklade lösningar. CGI arbetar med kunder genom en lokal relationsmodell kompletterad med ett globalt leveransnätverk som hjälper kunder att digitalt omvandla sina organisationer och påskynda resultat av sina investeringar. CGI:s rapporterade intäkter för räkenskapsåret 2023 är 14,30 miljarder CAD och CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB.A) och NYSE (GIB). Läs mer på cgi.com/se

  För mer information:

  CGI:s kommunikationsbyrå Archetype cgi-stockholm@archetype.co