Hallbarhet

Resource center

Det försämrade säkerhetsläget har fått flera myndigheter och företag att se över sin beredskap och motståndskraft inför en potentiell samhällskris. IT-konsultföretaget CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), ett av de största IT- och affärskonsultföretagen i världen med stark närvaro i Sverige...

Daniel Silvborn
Daniel Silvborn

Hur vi säkrar samhällsviktiga samhällsfunktioner

8 Mars 2024 Hur kan vi förstå kopplingen mellan en välplanerad krigsorganisation och betydelsen av krigsviktiga samhällsfunktioner, inklusive vad som tidigare betecknades som K-företag? Även om denna viktiga del av kalla-krigets svenska totalförsvar upphörde sommaren 2002, så kan effekterna av denna verksamhet ses...

I takt med att medvetenheten kring hållbar utveckling ökar, höjs också kraven på tillverkningssektorn att anpassa sig till dessa förändrade förväntningar. Industry 5.0 är en vision för tillverkningsindustrin, där det senaste inom teknik är tänkt att samspela med människor och...

Klimatförändringar, krig och storpolitik har gjort krisberedskap till ett brännande aktuellt ämne. I den här artikeln kan du läsa om vad krisberedskap innebär, samt vad du som privatperson bör göra för att stå bättre rustad inför en eventuell samhällskris. Krisberedskapen...

Sedan ett halvår tillbaka samarbetar CGI med Changers Hub, ett innovationshus som arbetar med att främja entreprenörskap och kreativitet bland personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Changers Hub vill demokratisera framgång så att fler unga ska få möjlighet att...

Årets IT-kvinna, Nargis Rahimi, berättar om vetenskapsbaserade kunskap och metoder som kan hjälpa oss att förebygga och hantera stressiga situationer. Stress är en känsla som vi alla känner och den har en inverkan på våra liv, vår hälsa och vårt...