Hallbarhet

Resource center

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Hur vi säkrar samhällsviktiga samhällsfunktioner

12 Juni 2024 Hur kan vi förstå kopplingen mellan en välplanerad krigsorganisation och betydelsen av krigsviktiga samhällsfunktioner, inklusive vad som tidigare betecknades som K-företag? Även om denna viktiga del av kalla-krigets svenska totalförsvar upphörde sommaren 2002, så kan effekterna av denna verksamhet ses...

Att vara ett barn med en allvarlig sjukdom är svårt. Långa sjukhusbehandlingar, färre möjligheter att umgås och leka med kompisar samt att spendera tid borta från hem och familj är utmanande för det drabbade barnet, föräldrar och syskon. Just därför...

Varje år drabbas 2000 människor av typ 1-diabetes, varav 1000 är barn. Ingen vet varför och ingen botas. Barndiabetesfondens vision är att bota typ 1-diabetes till år 2040. Verksamheten finansieras med insamlingar från privatpersoner, företag och föreningar. För att fonden...

En väldigt viktig princip för CGI är att arbeta nära våra kunder. Det gör att vi kan ha starka kundrelationer lokalt trots att vi är ett stort globalt företag. Genom att arbeta nära våra kunder vill vi också kunna bidra...

Det försämrade säkerhetsläget har fått flera myndigheter och företag att se över sin beredskap och motståndskraft inför en potentiell samhällskris. IT-konsultföretaget CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), ett av de största IT- och affärskonsultföretagen i världen med stark närvaro i Sverige...

I takt med att medvetenheten kring hållbar utveckling ökar, höjs också kraven på tillverkningssektorn att anpassa sig till dessa förändrade förväntningar. Industry 5.0 är en vision för tillverkningsindustrin, där det senaste inom teknik är tänkt att samspela med människor och...

Klimatförändringar, krig och storpolitik har gjort krisberedskap till ett brännande aktuellt ämne. I den här artikeln kan du läsa om vad krisberedskap innebär, samt vad du som privatperson bör göra för att stå bättre rustad inför en eventuell samhällskris. Krisberedskapen...